Teleki Pál Földrajz-földtan Verseny

 

A jelenlegi helyzetben a három Kárpát-medencei tanulmányi verseny második (fővárosi és megyei) fordulóját bizonytalan időre elhalasztjuk.

Ha a körülmények lehetővé teszik, szeretnénk a második fordulót még a nyár előtt lebonyolítani. 

Őszintén bízunk benne, hogy az egészségügyi helyzet remélt kedvező alakulását követően közös elképzeléseinket idén is megvalósíthatjuk.

Köszönjük odaadó munkájukat, továbbra is számítunk Önökre.

A továbbiakról folyamatosan tájékoztatni fogjuk Önöket.

 

 

XXVIII. Teleki Pál Kárpát-medencei Földrajz–Földtan Verseny

 

2019/2020. tanév

 

A verseny kiírója és rendezője:

MAGYAR TERMÉSZETTUDOMÁNYI TÁRSULAT

A fővárosi forduló fővédnöke Tarlós István Úr, Budapest főpolgármestere

 

Szakmai együttműködők:

 • Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium
 • Bükki Nemzeti Park Igazgatóság (Eger)  ELTE TTK
 • Eszterházy Károly Egyetem (Eger)
 • Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat (MBFSZ)
 • Magyarhoni Földtani Társulat
 • Magyar Földrajzi Társaság
 • TermészetBÚVÁR Alapítvány
 • TIT Szövetség tagegyesületei, TIT Bugát Pál Egyesület

 

A verseny kiírójának (MTT) határon túli szakmai partnerei:

 • Észak-bácskai Magyar Pedagógusok Egyesülete (Szabadka)
 • Felvidéki Tehetségsegítő Tanács (Komárom)
 • GENIUS Jótékonysági Alapítvány (Beregszász)
 • Kárpátaljai Magyar Pedagógus-szövetség (Beregszász)
 • II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola (Beregszász)
 • Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége (Csíkszereda)
 • Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége (Komárom)
 • Vajdasági Magyar Pedagógusok Egyesülete (Újvidék)

 

A verseny kiírójának (MTT) támogatója:

 • Budapest Főváros Önkormányzata
 • Emberi Erőforrások Minisztériuma
 • Emberi Erőforrás Támogatáskezelő – Nemzeti Tehetség Program (NTP)
 • Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. - Nemzeti Együttműködési Alap (NEA)  Nemzeti Park Igazgatóságok

 

A verseny szervezésével és lebonyolításával kapcsolatos információk: 

a Magyar Természettudományi Társulat www.mtte.hu és  a TermészetBÚVÁR c. magazin www.tbuvar.hu honlapján olvashatók.

 

A versenyt a Magyar Természettudományi Társulat (továbbiakban: MTT) földrajz–földtan témakörben magyarországi és külhoni, magyar anyanyelvű iskolák 13-14 tanulói számára hirdeti meg két kategóriában: hetedik és nyolcadik évfolyam. A verseny magyarországi fordulóira és a Kárpát-medencei döntőre az MTT központi feladatalapokat készít a versenykiírásban megadott ismeretanyagból. 

A verseny három fordulóból áll:

 1. iskolai / Budapesten kerületi
 2. megyei / Budapesten fővárosi
 3. Kárpát-medencei döntő

 

Minden, a versenyben részt vevő iskolának az első fordulót megelőzően regisztrálnia kell az MTT honlapján az ott leírt útmutató szerint. Regisztráció csak az iskoláktól fogadható el. 

Az iskolák regisztrációját

2019.november 04. és 2020. január 17. között várjuk. Határidőn túli regisztrációra nincs lehetőség!

 

A megyékben a regisztrált iskolák, Budapesten pedig a kerületi versenyfelelősök 2020. február 12-től tölthetik le a központi feladatsort.

 

A verseny ismeretanyaga és fordulói:

 

1. Házi/iskolai forduló:  

     2020. február 17. hétfő 15:00 óra

A megyékben a verseny első fordulóját az MTT által biztosított egységes központi feladatlappal az iskolák szaktanárai szervezik meg. Az iskola feladata a feladatlapok nyomtatása, a verseny lebonyolítása, a továbbjutók adatainak megküldése az MTT-be. 

 

Minden megyében a megyei versenyfelelős határozza meg a megyei döntőbe jutás feltételeit, melyet az egyedi versenykiírásában tesz közzé 2019. október 17-ig bezárólag.

A központi feladatlap 100 pontos, megoldásának időtartama 90 perc.

A megyékben az iskolák, Budapesten a kerületi versenyfelelősök nevezik a második fordulóba jutott diákokat a Társulat honlapján (mtte.hu).

Határidő: 2020. február 21. péntek
 

Az iskolai/kerületi forduló ismeretanyaga:

 1. évfolyamos tanulók részére:
  • Időjárás, éghajlat elemei. Térképészeti alapismeretek.
  • A Naprendszer és a Föld. Hegységképződés, a felszín változásai. Kőzetek, ásványok, mészkőhegységek formakincse. Kontinensek, óceánok. Földrajzi fokhálózat. Felszíni és felszín alatti vizek.
  • Földrajzi információk értelmezése, pénzügyi alapismeretek.
  • Éghajlati övezetek jellemzői.
  • A kőzetlemezek mozgása, külső erők, talaj, Földünk története.
 2. évfolyamos tanulók részére:
  • Időjárási ismeretek, az éghajlati övezetesség - Tájékozódás a térképen és a valóságban
  • A Föld és a Világegyetem - A Föld, a Föld felszíne, a felszín változásai, domborzat
  • Európa általános természetföldrajza, népessége, Európai Unió jellemzői - Kárpát-medence felszíne Ø Magyarország nagytájainak természeti adottságai, idegenforgalma, népessége, településtípusai.

Javasoljuk a szaktanároknak, hogy a verseny iskolai fordulóján induló diákoknak adják meg a felkészüléshez az alábbi internetes címeket:

OFI 7. osztályos földrajz tankönyv letölthető:

http://tankonyvkatalogus.hu/pdf/FI-506010701_1__teljes.pdf

OFI 8. osztályos földrajz tankönyv letölthető: http://tankonyvkatalogus.hu/pdf/FI-506010801_1__teljes.pdf OFI 5.osztályos természetismeret tankönyv letölthető: 

http://tankonyvkatalogus.hu/pdf/FI-505020501_1__teljes.pdf

OFI 6.osztályos természetismeret tankönyv letölthető: http://tankonyvkatalogus.hu/pdf/FI-505020601_1__teljes.pdf

 

 

2. Megyei / fővárosi forduló: 

2020. április 4. szombat 10:00-12:00 óra

Nevezési határidő: 2020. március 30. (hétfő)
Nevezési díj: 2.500,- Ft/fő
(melyet a nevezési határidő letelte után  az általunk kiküldött csekken kell befizetni)


 

A megyei forduló megvalósításában a megyei TIT szervezetek, ennek hiányában kijelölt iskolák segítenek. A megyei forduló részvételi díját a megyei szervező határozza meg és teszi közzé a megyei versenykiírásban.

A fővárosban a Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium (1082 Budapest, Horváth Mihály tér 8. Tel: 210-1030, Fax: 210-0745) bonyolítja a versenyt Vizy Zsolt vezető szaktanár (elérhetősége: vizsol@fazekas.hu; 06-30-552-8159) koordinálásával.

 

A megyei/budapesti döntőn a versenyzők az MTT által összeállított központi feladatlapot oldanak meg. A központi feladatlap 100 pontos, holtverseny esetére +10 kérdésből áll, a megoldás időtartama 120 perc. A dolgozatokat központi javítókulcs alapján a helyi versenybizottság javítja és értékeli. A megyékből a legmagasabb pontszámot elért egy 7. évfolyamos és egy 8. évfolyamos tanuló, a fővárosból a legmagasabb pontszámot elért három 7. évfolyamos és három 8. évfolyamos tanuló jut a Kárpát-medencei döntőbe.

  

Az erdélyi, felvidéki, kárpátaljai és vajdasági résztvevők a helyi fordulók legjobbjaiból kerülnek a Kárpát-medencei döntőbe. Az MTT-vel előzetesen egyeztetett és megállapított létszámkeret alapján személyüket a határon túli versenyszervezők jelölik ki. 

 

Ha a versenyző a megyei/fővárosi fordulón nem jelenik meg a megadott időpontban (nap, óra) akkor a versenybizottság a versenyzőt kizárja a versenyből! A versenyző kizárólag abban a megyében versenyezhet, ahol iskolába jár. 

A megyei/fővárosi forduló eredményeit a versenyt rendező intézmény eljuttatja az MTT-nek, ezzel nevezi a döntőbe jutott diákot/diákokat.
 

A külhoni versenyszervezőktől 2020. április 17-ig várjuk a Kárpát-medencei döntőbe jutott diákok listáját.

A megyei/budapesti döntő ismeretanyaga:

 1. évfolyamos tanulók részére:
  • Térkép használata. Földrajzi információk értelmezése. Pénzügyi alapismeretek.
  • A földrajzi övezetesség alapjai.
  • A Föld belső felépítése és felszínfejlődése.
  • Afrika, Ausztrália és a világtenger földrajza. Tananyagon kívül:
  • A TermészetBÚVÁR c. folyóirat „Világjáró” rovatának cikkei: 2019./3,4,5,6, 2020./1. Ø Teleki Pál élete és munkássága (www.mtte.hu)
 2. évfolyamos tanulók részére:
  • Európa általános természetföldrajza, népessége, az Európai Unió jellemzői – a Kárpát-medence felszíne.
  • Magyarország nagytájainak természeti adottságai, idegenforgalma, népessége, településtípusai.
  • Magyarország gazdasági élete.
  • TermészetBÚVÁR folyóirat „Hazai tájakon” rovatának cikkei: 2019/3, 4,5,6. 2020/1.
  • Teleki Pál élete és munkássága (www.mtte.hu)

 

 

3. Kárpát-medencei döntő:  

2020. május 15-16-17. (péntek-szombat-vasárnap)

 

Helyszíne: Eszterházy Károly Egyetem – Eger

A Kárpát-medencei döntő fordulói: 

 • írásbeli - 100 pont
 • terepgyakorlat - 50 pont
 • szóbeli – 50 pont

A versenyzők az első, írásbeli fordulót az MTT által összeállított központi feladatlap megoldásával teljesítik. A feladatlap 100 pontos, a megoldás időtartama 90 perc.

A Kárpát-medencei döntő második fordulója gyakorlati jellegű. A két évfolyam versenyzőinek közösen szervezett terepbejárásából és a terepbejáráson bemutatottak alapján készített feladatsor megoldásából áll. A feladatlap 50 pontos, megoldására 60 perc áll rendelkezésre.

A Kárpát-medencei döntő harmadik fordulója az évfolyamonként szervezett szóbeli verseny. Ennek során a versenyzők tételsorból kihúzott témákban rövid, 5 perces előadásokat tartanak, ami térképhasználattal és a terepi fordulóhoz kapcsolódó kőzet-felismerési feladattal egészül ki. A versenyző a szóbeli előadás előtti felkészülés ideje alatt jegyzeteket készíthet. A szóbeli versenyen csak a szervezők által biztosított falitérképek, atlaszok használhatók. A szóbeli fordulón 50 pont érhető el.

A versenyzők és a felkészítő tanárok emléklapot kapnak. Évfolyamonként a verseny első hat helyezettje és felkészítő tanára oklevelet és különdíjakat kap, míg a Kárpát-medencei első helyezett diákok és tanáraik a Teleki Pál érem elismerésben is részesülnek. 

 

A döntő első 3-3 helyezett versenyzője és a határon túli régiók legeredményesebb diákjai 2020 nyarán részt vehetnek az MTT által tervezett egy hetes  IV. Kárpát-medencei Tehetségtáborban. 

 

A Kárpát-medencei döntő ismeretanyaga:

 

 1. évfolyamos tanulók részére:
  • Térkép használata. Földrajzi információk értelmezése. Pénzügyi alapismeretek.
  • A földrajzi övezetesség alapjai.
  • A Föld belső felépítése és felszínfejlődése.
  • Afrika, Ausztrália, Amerika, a sarkvidékek és a világtenger földrajza. Ø Ázsia természetföldrajza. A tananyagon felül:
  • A TermészetBÚVÁR c. folyóirat „Világjáró” rovatának cikkei; 2019/3, 4,5,6. 2020/1,2. Ø Teleki Pál élete és munkássága; letölthető: www.mtte.hu, 
  • Alapvető térképészeti, kőzettani-földtani ismeretek.
  • A döntő szakmai terepbejárásán szerzett ismeretanyag. 

 

 1. évfolyamos tanulók részére:
  • Kárpát-medence természetföldrajza - Európa természeti, társadalmi, gazdasági földrajza. A tananyagon felül:
  • A TermészetBÚVÁR c. folyóirat „Hazai tájakon” rovatának cikkei: 2019/3, 4,5,6. 2020/1,2. Ø Teleki Pál élete és munkássága; letölthető: www.mtte.hu Ø Alapvető térképészeti, kőzettani-földtani ismeretek.
  • A döntő szakmai terepbejárásán szerzett ismeretanyag.

 

Ajánlott tankönyvek: 

 • Földrajz 7. FI 506010701/1 (Újgenerációs tankönyv) - Földrajz 7. AP-071306 
 • Földrajz 7. MS-2609 ehhez kapcsolódva: - Földrajz 7. kieg. MS-2979U
 • Földrajz 8. tankönyv - FI-506010801/1 - Földrajz 8. AP-081305
 • Földrajz 7. MS-2609 (nem tévedés, a tankönyv európai része a nyolcadikosoknak!) - Földrajz 8. MS-2613 - Földrajz 8. kieg. MS-2983U

A három napos Kárpát-medencei döntő technikai bonyolításához (szállás, étkezés és helyi utazások) történő hozzájárulás mértékéről a későbbiekben adunk tájékoztatást.

Kapcsolat:

MAGYAR TERMÉSZETTUDOMÁNYI TÁRSULAT

Kovács Eszter ügyvezető igazgató tel: +36-1-266-1101, +36-30-296-4556 e-mail: mtt.titkarsag@mtt.t-online.hu

Levelezési cím: 1137. Budapest, Jászai Mari tér 4/A I.em.1.

 

HAJDÚ-BIHAR MEGYEI TIT

Kobezda Tibor ügyvezető igazgató 30/315-5148
e-mail: titdebr@t-online.hu
Levelezési cím: 4001 Debrecen, Pf.8.

Szeretettel várjuk a nevező iskolákat, tanáraikat és diákjaikat. Jó felkészülést és sikeres versenyzést kívánunk!

Budapest, 2019.08.30.

Dr. Tardy János, PhD s.k.                         
c.  egyetemi tanár,                                                
az MTT ügyvezető elnöke

Dr. Gábris Gyula, az MTA doktora,
professzor emeritus,
az MTT alelnöke