Tehetséggondozó országos tanulmányi verseny 2019/2020

4 fordulós Országos Tehetséggondozó Levelezős Tanulmányi Verseny

 

Tisztelt Igazgató Asszony / Igazgató Úr! Kedves Pedagógus Kollégák!

A Hajdú-Bihar Megyei TIT nevében szeretettel és tisztelettel köszöntöm Önöket versenyünk meghirdetésekor. Ezúton köszönjük meg ismét az iskola pedagógusainak azt a segítőkészséget, szervezőmunkát, odafigyelést, igazi pedagógusi érzékenységet, mellyel lehetővé tették, hogy - az évek folyamán - Tehetséggondozó Országos Tanulmányi Versenyünk az iskolák által elfogadott és igényelt értékes tanulmányi versennyé válhatott.

Most, a 40. évfolyam meghirdetésekor az Önök javaslatai, észrevételei, valamint a társszervező intézmények tapasztalatainak figyelembevétele alapján hirdetjük meg levelező versenyünket azért, hogy ezáltal is segítsük, egyszerűsítsük az Önök iskolai oktató-nevelő munkáját és még jobban lehetővé tegyük a versenyzők tanulmányainak elősegítését.

Szakosztályaink a 2019/2020-as Országos Levelezős Tanulmányi Versenyt az alábbi feltételek alapján hirdetik meg:

A verseny 4 fordulós

A verseny résztvevői havonta kapnak egy vagy két feladatlapot, melyet a megadott határidőre vissza kell küldeniük.

Tantárgyak

Alsó tagozatosoknak évfolyamonként

  • matematika, magyar (irodalom/nyelvtan), környezetismeret, számítástechnika, angol, német, versírás, meseírás, rajz, újságírás, zenetörténet-zeneirodalom, képregényíró;

Felsőtagozatosoknak és középiskolásoknak évfolyamonként

  • matematika, kémia, irodalom, nyelvtan, természetismeret, biológia, földrajz, történelem, német, angol, hadtörténet, számítástechnika, újságírás, rajz, zenetörténet-zeneirodalom, képregényíró, dalszövegíró;

Helytörténeti verseny (általános iskola alsó- és felsőtagozatosainak, valamint középiskolások benevezésére egyaránt számítunk) érdekességek, mondák, legendák felkutatása, híres épületek, kastélyok, várak, templomok, híres emberek, feltalálók, tudósok, híres utcák, terek, mit köszönhet a világ Magyarországnak

A versenyen való részvétel módja: 

a) Hagyományosan feladatlapokon - postai úton történik 

  • A versenyzőket összefoghatja az iskolában egy pedagógus is, ebben az esetben végezheti a benevezést, a postázást, a feladatlapok kiosztását. Mi mindent az Ő nevére – az összekötő pedagógus – nevére küldünk az iskolába, így egyetlen csekkel (melyet a jelentkezés regisztrálásakor küldünk az iskolába) megoldható a befizetés, abban az esetben, ha nem átutalással fogják a részvételi díjat téríteni.
  • Nálunk a 4 forduló részvételi díja: 2.600,- Ft/fő/tantárgy 
  • Befizetés TIT-es csekken történik a jelentkezés után postafordultával.

b) Hagyományosan feladatlapokon postai úton - egyénileg

  • A versenyzőkkel egyénileg tartjuk a kapcsolatot, a levelezést. 
  • Nálunk a 4 forduló részvételi díja: 2.600,-Ft/fő/tantárgy
  • Befizetés TIT-es csekken történik, melyet az első forduló feladatsoraival együtt küldünk.
  • Versenyünk meghirdetésekor így az érdeklődő tanuló, illetve pedagógus kiválaszthatja a neki legmegfelelőbb versenyzési módot.

c) Az összekötő pedagógus jutalmazása: 30 tanulónkénti befizetése esetén 5.000,- Ft-os ajándékutalvánnyal. 

d) Évközi jutalmazások: A verseny folyamán többször fogunk apró ajándékokkal kedveskedni a jó eredményt elérő tanulóknak (pl. levonók, noteszek, stb.).

Nevezési határidő: 2019. október 19.

A tehetségek jutalmazása

Mivel a verseny levelezéses formában történik, így a végeredményt és a jutalmakat is - mint minden évben - levélben küldjük meg az utolsó feladatlap értékelésével együtt május hónapban a tanulóknak. Így ezzel zárul a verseny.

A jutalom: oklevél mindenkinek, a legjobbaknak (az 1. helyezetteknek) értékes könyv. 

Kérjük nevezéskor a tanuló nevét, osztályát, lakcímét (csak abban az esetben, ha nincs összekötő pedagógus az iskolában) pontosan feltüntetni. A benevezéseket postai úton (Hajdú-Bihar Megyei TIT 4001 Debrecen, Pf.8.),  valamint interneten: titdebr@t-online.hu lehet megtenni.

Az első fordulóban a feladatlappal együtt küldjük a verseny lefolyásáról a részletes tájékoztatónkat.

A nevezéseket az alábbi címre kérjük megküldeni:

Hajdú-Bihar Megyei TIT

4025 Debrecen, Piac u. 45-47. / 4001 Debrecen, Pf.8.

Tel.: 70/701-5454

e-mail: titdebr@t-online.hu

Honlap: www.titdebrecen.hu

Dr. Kátai János sk.
DE tanszékvezető egyetemi tanár, dékán a Hajdú-Bihar Megyei TIT elnöke

Mi már beneveztünk! Várunk Titeket is!