Hevesy György Kémia Verseny

        

A jelenlegi helyzetben a három Kárpát-medencei tanulmányi verseny második (fővárosi és megyei) fordulóját bizonytalan időre elhalasztjuk.

Ha a körülmények lehetővé teszik, szeretnénk a második fordulót még a nyár előtt lebonyolítani. 

 

Őszintén bízunk benne, hogy az egészségügyi helyzet remélt kedvező alakulását követően közös elképzeléseinket idén is megvalósíthatjuk.

Köszönjük odaadó munkájukat, továbbra is számítunk Önökre.

A továbbiakról folyamatosan tájékoztatni fogjuk Önöket.

 

Versenykiírás

 

XXXI. Hevesy György Kárpát-medencei Kémiaverseny
2019/2020. tanév

A verseny kiírója, rendezője:

 

MAGYAR TERMÉSZETTUDOMÁNYI TÁRSULAT

 

A fővárosi forduló fővédnöke Tarlós István Úr, Budapest főpolgármestere

 

Szakmai együttműködők:

 • Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium
 • ELTE TTK
 • Eszterházy Károly Egyetem (Eger)
 • TermészetBÚVÁR Alapítvány
 • TIT Szövetség tagegyesületei, TIT Bugát Pál Egyesület

 

A verseny kiírójának (MTT) határon túli szakmai partnerei:

 • Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság (EMT, Kolozsvár)
 • Észak-bácskai Magyar Pedagógusok Egyesülete (Szabadka)
 • Felvidéki Tehetségsegítő Tanács (Komárom)
 • GENIUS Jótékonysági Alapítvány (Beregszász)
 • Kárpátaljai Magyar Pedagógus-szövetség (Beregszász)    II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola (Beregszász)
 • Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége (Komárom)
 • Vajdasági Magyar Pedagógusok Egyesülete (Újvidék)

 

A verseny kiírójának (MTT) támogatói:

 • Bálint Analitika Mérnöki Kutató és Szolgáltató Kft.
 • Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. - Nemzeti Együttműködési Alap (NEA)      Budapest Főváros Önkormányzata            Egis Gyógyszergyár Zrt.
 • Emberi Erőforrások Minisztériuma
 • Emberi Erőforrás Támogatáskezelő – Nemzeti Tehetség Program (NTP)  Richter Gedeon Nyrt. 

 

 

A verseny szervezésével és lebonyolításával kapcsolatos információk: A Magyar Természettudományi Társulat           www.mtte.hu  és a TermészetBÚVÁR c. magazin  www.tbuvar.hu honlapján olvashatók.

 

A Versenyt a Magyar Természettudományi Társulat kémia témakörben, a magyarországi és határon túli, magyar anyanyelvű iskolák 13-14 éves tanulói számára hirdeti meg két kategóriában: hetedik és nyolcadik évfolyam.

 

A verseny fordulói: iskolai verseny (a fővárosban ezt kerületi forduló követi), megyei/fővárosi döntő, Kárpát-medencei döntő.

 

Budapesten a kerületi forduló ismeretanyaga a Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium honlapján olvasható.

 

Az iskolai és a megyei/fővárosi döntő ismeretanyaga (a hagyományos témák):

 

 1. évfolyamos tanulók részére:
  • A legfontosabb anyagok (levegő, víz, hidrogén, oxigén, szén-dioxid) tulajdonságai, anyagcsoportok (elem, vegyület, keverék). 
  • Oldás, oldatok, tömeg %-os összetétel, elválasztási műveletek. Néhány fontosabb oldószer (víz, alkohol, benzin)
  • Atomszerkezet, periódusos rendszer
  • Sűrűség, anyagmennyiség, részecskeszám, moláris tömeg és az ezekkel történő számítások
  • Néhány elem és vegyület képlete és köznapi tulajdonságai (hidrogén, oxigén, nitrogén, klór, víz, szén-dioxid, sósav, ammónia). A levegő összetétele, fontosabb jellemzői
  • Levegőszennyeződések
  • Ionok és egyszerű ionvegyületek

 

 1. évfolyamos tanulók részére, a 7. évfolyam anyagán felül:
  • Redoxi és sav-bázis reakciók Ø A kristályos anyagok rácstípusai Ø Szervetlen kémia:
   • A halogénelemek főbb tulajdonságai, a klór. A hidrogén-klorid, a hipó és a klórmész. A sósav reakciói fémekkel
   • Az oxigén, oxidok és hidroxidok. A víz és fontosabb tulajdonságai (reakciója fémekkel, nemfém- és fém-oxidokkal). Az égetett- és az oltott mész. A NaOH
   • A kén és oxidjai. A kénsav (tulajdonságai, felhasználása, előállítása) és fontosabb sói (pl. gipsz, glaubersó, keserűsó) 
   • A nitrogén. A nitrogén oxidjai. A salétromsav. Az ammónia és az ammóniumsók
   • A szén módosulatai. A szén oxidjai, a szénsav. A szénsav sói: pl. mészkő, dolomit, sziksó, szódabikarbóna
   • A szilícium, a kvarc és a szilikátok (pl. vízüveg) Ø Szerves kémia:
   • Energiaforrások. Kőolaj és földgáz. Néhány szénhidrogén (metán, etán, oktán) fontosabb tulajdonságai, égése. Megújuló energiaforrások (pl. bioetanol), alternatív energiaforrások 

A fentieken kívül leírás alapján bármilyen anyag tulajdonságainak, kémiai reakcióinak értelmezése (egyszerű egyenletek írása is).

 

I. Házi döntő (iskolai, kerületi versenyek):

2020. február 22-ig bezárólag

 

A házi/iskolai fordulókat az iskolákban, a szaktanárok által, a kiírt ismeretanyag alapján elkészített feladatlapokkal kell lebonyolítani.

 

Minden megyében a megyei versenyfelelős határozza meg a megyei döntőbe jutás feltételeit, melyet az egyedi versenykiírásában tesz közzé 2019. október 17-ig bezárólag.

A verseny megyei fordulóiról tájékozódás céljából a megyei TIT Szervezetek, és a kijelölt iskolák versenyfelelőseivel kell felvenni a kapcsolatot. A megyei felelősök elérhetőségét az MTT honlapján (www.mtte.hu) tesszük közzé 2019. szeptember 30-ig.

 

Az iskolai eredményekről tájékoztatást kell küldeni a megyei felelősöknek 2020. február 28ig. A megyei versenyfelelőseink listáját megtalálják az MTT www.mtte.hu honlapján.

 

Budapesten a kerületi versenyeket 2020. február 12.-én 14-15 óráig a kerületi versenyfelelősök szervezik. A kerületi versenyek felelőseinek névjegyzékét, e-mail címét 2019. október 30. után megtalálják az MTT www.mtte.hu honlapján.  A kerületi versenyekre központi feladatlap készül. 

 

A kerületi fordulón elért eredményeket az MTT honlapjáról letölthető táblázatban kell beküldeni 2020. február 14-ig.

 

A kerületi és budapesti fordulókkal kapcsolatos kérdésekre a Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium vezető szaktanárai, Balázsné Kerek Marianna (kerek@fazekas.hu) és Albert Attila (albert@fazekas.hu) adnak választ.

 

A kerületi versenyfelelősök a fővárosi döntőbe jutottak adatait legkésőbb 2020. február 14-ig megküldik az www.mtte.hu honlapról letölthető táblázatban Titkárságára, az mtt.titkarsag@mtt.t-online.hu e-mail címre.

 

 

II. Megyei/fővárosi döntő: 2020. március 27. péntek 14:00 óra
 

Nevezési határidő: 2020. március 23. (hétfő)
Nevezési díj: 2.500,- Ft/fő
(melyet a nevezési határidő letelte után  az általunk kiküldött csekken kell befizetni)

A versenyzők a Magyar Természettudományi Társulat által összeállított központi feladatlapot kapnak külön a 7. évfolyamon és külön a 8. évfolyamon. A dolgozatokat központi javítókulcs alapján a helyi versenybizottság értékeli. A helyszíni javítás és értékelés után a helyi versenybizottság kihirdeti a helyezéseket, de nem dönt arról, hogy kik jutnak az országos döntőbe.

 

Ha a versenyző a megyei/fővárosi fordulón nem jelenik meg a megadott időpontban (nap, óra) akkor a versenybizottság a versenyzőt kizárja a versenyből! A versenyző kizárólag abban a megyében versenyezhet, ahol iskolába jár. 

 

Az előző évekhez hasonlóan kérjük a 8-10 legjobb, ezen felül, ha van, a 75 pont feletti dolgozatokat megyénként és évfolyamonként beküldeni 2020. április 3-ig a következő címre:

Kovács Eszter ügyvezető igazgató MTT Titkárság 1137 Budapest Jászai Mari tér 4/A I.em.1. 

 

A beküldött dolgozatokat az országos versenybizottság egységesen felüljavítja, és évfolyamonként ismételten rangsorolja. 

 

A Kárpát-medencei döntőbe jutottak névsorát a Magyar Természettudományi Társulat www.mtte.hu honlapján tesszük közzé 2020. május első hetében.

 

A döntőbe bejutó magyarországi tanulók száma maximum 30-30 fő. Az erdélyi, felvidéki, kárpátaljai és vajdasági résztvevők a helyi fordulók legjobbjaiból kerülnek a Kárpát-medencei döntőbe. Az MTT-vel előzetesen egyeztetett és megállapított létszámkeret alapján személyüket a határon túli versenyszervezők jelölik ki.  

 

A döntő részvevőit a megyei/fővárosi döntők, illetve a felüljavítás eredményei és az elért pontszám alapján kialakult abszolút sorrendnek megfelelően választjuk ki. A minél szélesebb részvétel elősegítése érdekében az országos versenybizottság kezdeményezheti néhány tehetséges versenyző országos döntőre való behívását a fenti keretszámon felül.

 

 

II. Kárpát-medencei döntő:

2020. május 22-23-24. (péntek, szombat, vasárnap)

 

Helyszíne: Eszterházy Károly Egyetem - Eger

 

A Kárpát-medencei döntő ismeretanyaga: 

A 7. évfolyamos tanulók részére: 

A legfontosabb anyagok (levegő, víz, hidrogén, oxigén, szén-dioxid) tulajdonságai

 • Anyagcsoportok (elem, vegyület, keverék, oldat)
 • Oldás, oldatok, tömeg %-os összetétel, elválasztási műveletek
 • Atomszerkezet, periódusos rendszer
 • Néhány elem és vegyület képlete és köznapi tulajdonságai (hidrogén, oxigén, nitrogén, klór, víz, szén-dioxid, sósav, ammónia)
 • Ionok és ionvegyületek
 • Savak, bázisok, sók, kémhatás
 • Kémiai reakciók, kémiai számítások

A 8. évfolyamos tanulók részére, a 7. évfolyam és a megyei forduló anyagán felül:

 • Vízkeménység és vízlágyítás. Műtrágyák Ø A fémek redukáló sora
 • Szervetlen kémia (bővítés):
  • A hidrogén-peroxid
  • A foszforsav sói (pl. trisó, foszforit, szuperfoszfát) 
  • A salétromsav tulajdonságai. A salétromsav sói (pl. chilei salétrom) o Az alkálifémek és alkáliföldfémek o A vas és az alumínium (és ipari előállításuk) o A réz, az ezüst és az arany. A réz-szulfát Ø Szerves kémia:
  • szénhidrátok: szőlőcukor, gyümölcscukor, tejcukor, répacukor, keményítő, cellulóz
  • szappanok
  • fehérjék, zsírok, olajok, alkoholok (metil- és etil-alkohol, glikol), szerves savak

 

A fentieken kívül leírás alapján bármilyen anyag tulajdonságainak, kémiai reakciónak értelmezése (egyszerű egyenletek írása is).

 

 

A döntő fordulói: 

 • írásbeli (120 perc, 100 pont)
 • laborgyakorlat (60 perc, 25 pont)  szóbeli (5 perc + felkészülés, 25 pont)

 

Évfolyamonként a verseny első hat helyezettje és felkészítő tanára oklevelet és különdíjakat kap, míg a Kárpát-medencei első helyezett diákok és tanáraik a Hevesy György érem elismerésben is részesülnek. Az egyes fordulók győzteseit is jutalmazzuk.

 

 

A döntő első 3-3 helyezett versenyzője és a határon túli régiók legeredményesebb diákjai 2020 nyarán részt vehetnek az MTT tervezett egy hetes  IV. Kárpát-medencei Tehetségtáborában. 

 

A három napos Kárpát-medencei döntő technikai bonyolításához (szállás, étkezés és helyi utazások) történő anyagi hozzájárulás mértékéről a későbbiekben adunk tájékoztatást.

 

 

Kapcsolat:

 

MAGYAR TERMÉSZETTUDOMÁNYI TÁRSULAT

Kovács Eszter ügyvezető igazgató tel: +36-1-266-1101, +36-30-296-4556 e-mail: mtt.titkarsag@mtt.t-online.hu levelezési cím: 1137 Budapest Jászai Mari tér 4/A I.em.1.

 

HAJDÚ-BIHAR MEGYEI TIT

Kobezda Tibor ügyvezető igazgató 30/315-5148
e-mail: titdebr@t-online.hu
levelezési cím: 4001 Debrecen, Pf.8.

 

Budapest, 2019.08.30.

 

Dr. Hórvölgyi Zoltán, az MTA doktora,
egyetemi tanár s.k. 
az országos versenybizottság és
 
az MTT Kémiai Szakosztály elnöke
 
ZHorvolgyi@mail.bme.hu

 

 
 Dr. Tardy János, PhD  s.k. 
c. egyetemi tanár,
 
az MTT ügyvezető elnöke
 
mtt.titkarsag@mtt.t-online.hu