Herman Ottó Biológia Verseny

        A jelenlegi helyzetben a három Kárpát-medencei tanulmányi verseny második (fővárosi és megyei) fordulóját bizonytalan időre elhalasztjuk.

Ha a körülmények lehetővé teszik, szeretnénk a második fordulót még a nyár előtt lebonyolítani. 

 

Őszintén bízunk benne, hogy az egészségügyi helyzet remélt kedvező alakulását követően közös elképzeléseinket idén is megvalósíthatjuk.

Köszönjük odaadó munkájukat, továbbra is számítunk Önökre.

A továbbiakról folyamatosan tájékoztatni fogjuk Önöket.

 

XXX. Herman Ottó Kárpát-medencei Biológia Verseny

2019/2020. tanév

A verseny kiírója, rendezője:

MAGYAR TERMÉSZETTUDOMÁNYI TÁRSULAT

 

Társrendező:

 • Alföldkutatásért Alapítvány, Kisújszállás

 

A fővárosi forduló fővédnöke Tarlós István úr, Budapest főpolgármestere.


Szakmai együttműködők:

 • Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium
 • Móricz Zsigmond Református Kollégium, Gimnázium, Szakgimnázium és Általános Iskola

(Kisújszállás)

 • ELTE TTK
 • Polgármesteri Hivatal, Kisújszállás
 • TermészetBÚVÁR Alapítvány
 • TIT Szövetség tagegyesületei

 

A verseny kiírójának (MTT) határon túli szakmai partnerei:

 • Észak-bácskai Magyar Pedagógusok Egyesülete (Szabadka)
 • Felvidéki Tehetségsegítő Tanács (Komárom)
 • GENIUS Jótékonysági Alapítvány (Beregszász)
 • Kárpátaljai Magyar Pedagógus-szövetség (Beregszász)
 • II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola (Beregszász)
 • Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Kolozsvári Kara (Kolozsvár)
 • Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége (Komárom)
 • Vajdasági Magyar Pedagógusok Egyesülete (Újvidék)

 

A verseny kiírójának (MTT) támogatói:

 • Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. - Nemzeti Együttműködési Alap (NEA)
 • Budapest Főváros Önkormányzata
 • Emberi Erőforrások Minisztériuma
 • Emberi Erőforrás Támogatáskezelő – Nemzeti Tehetség Program (NTP)
 • Herman Ottó Intézet
 • Nemzeti Park Igazgatóságok

 

A verseny szervezésével és lebonyolításával kapcsolatos információk: 

A Magyar Természettudományi Társulat www.mtte.hu és a TermészetBÚVÁR c. magazin www.tbuvar.hu honlapján olvashatók.

 

A versenyt a Magyar Természettudományi Társulat (továbbiakban: MTT) biológia témakörben magyarországi és külhoni, magyar anyanyelvű iskolák 13-14 éves (hetedik és nyolcadik évfolyamos) tanulói számára hirdeti meg egy kategóriában. 

A verseny magyarországi fordulóira és a Kárpát-medencei döntőre az MTT központi feladatalapokat készít a versenykiírásban megadott ismeretanyagból.  A verseny három fordulóból áll:

     1) iskolai
     2) megyei
     3) Kárpát-medencei döntő

 

Minden, a versenyben részt vevő iskolának az első fordulót megelőzően regisztrálnia kell az MTT honlapján az ott leírt útmutató szerint!

Nevezés csak az iskoláktól fogadható el. 
 

Az iskolák regisztrációját 2019. november 04. és 2020. január 17. között várjuk.
 


Határidőn túli regisztrációra nincs lehetőség!

 

A megyében a regisztrált iskolák, 2020. február 17-től tölthetik le a központi feladatsort.

  

A verseny ismeretanyaga és fordulói:

 

1. ISKOLAI forduló: 

2020. február 19. szerda 15:00 óra

A megyékben a verseny első fordulóját az MTT által biztosított egységes központi feladatlappal az iskolák szaktanárai szervezik meg.
Az iskola feladata a feladatlapok nyomtatása, a verseny lebonyolítása, a továbbjutók adatainak megküldése az MTT-be.  Minden megyében a megyei versenyfelelős határozza meg a megyei döntőbe jutás feltételeit, melyet az egyedi versenykiírásában tesz közzé 2019. október 17-ig bezárólag.

A verseny megyei fordulóiról tájékozódás céljából a Hajdú-Bihar Megyei TIT, és a kijelölt iskolák versenyfelelőseivel kell felvenni a kapcsolatot.
A megyei felelősök elérhetőségét az MTT honlapján (www.mtte.hu) teszi közzé 2019. szeptember 30-ig.

A központi feladatlap 100 pontos, megoldásának időtartama 90 perc.

A megyékben az iskolák nevezik a második fordulóba jutott diákokat a Társulat honlapján (mtte.hu).

Határidő:

2020. február 28. péntek

Az iskolai forduló felkészülési anyaga

 • Hazánk legjellemzőbb életközösségei: erdők, vizek, rétek. 
 • Ökológiai alapismeretek.
 • TermészetBÚVÁR folyóirat 2019. év 3, 4. számai: POSZTER, VIRÁGKALENDÁRIUM, ÚTRAVALÓ cikkek, elsősorban a képi tartalomhoz kapcsolódó ismeretek.

 

 

 

 2. MEGYEI forduló: 

2020. április 25. (szombat) 10:00 óra
Nevezési határidő: 2020. április 20.

Nevezési díj: 2.500,- Ft/fő

(melyet a nevezési határidő letelte után  az általunk kiküldött csekken kell befizetni)

 

A megyei forduló megvalósításában a Hajdú-Bihar Megyei TIT segít. A megyei forduló részvételi díja 2.5000,- Ft/versenyző.

A megyei döntőn a versenyzők az MTT által összeállított központi feladatlapot oldanak meg.

A központi feladatlap 100 pontos, a megoldás időtartama 90 perc.

Holtverseny esetére +10 kérdésből álló feladatlapot biztosítunk.

A dolgozatokat központi javítókulcs alapján a helyi versenybizottság javítja és értékeli.

A megyékből a legmagasabb pontszámot elért egy tanuló, a fővárosból a legmagasabb pontszámot elért hat tanuló jut a Kárpátmedencei döntőbe. 

 

Az erdélyi, felvidéki, kárpátaljai és vajdasági résztvevők a helyi fordulók legjobbjaiból kerülnek a Kárpát-medencei döntőbe. Az MTT-vel előzetesen egyeztetett és megállapított létszámkeret alapján személyüket a határon túli versenyszervezők jelölik ki.  

Ha a versenyző a megyei fordulón nem jelenik meg a megadott időpontban (nap, óra) akkor a versenybizottság a versenyzőt kizárja a versenyből!

A versenyző kizárólag abban a megyében versenyezhet, ahol iskolába jár. 

A megyei forduló eredményeit a versenyt rendező intézmény/szervezet eljuttatja az MTT-nek, ezzel nevezi a döntőbe jutott diákot/diákokat.

Beküldési határidő: 2020. május 4. hétfő

 

A megyei döntő ismeretanyaga:

 • Hazánk legjellemzőbb életközösségei: erdők, vizek, rétek. 
 • Ökológiai alapismeretek.
 • TermészetBÚVÁR folyóirat 2019. év 3., 4., 5., 6. és a 2020.év 1. számai: A POSZTER, a VIRÁGKALENDÁRIUM és a ÚTRAVALÓ képei és cikkei. Ajánlott irodalomként a kérdések részét képezi a HAZAI TÁJAKON című cikkek alapvető ismeretanyaga is.

(A honlapra ebben az évben nem kerülnek fel a cikkek!)

 • Herman Ottó élete és munkássága. Elérhető: www.tbuvar.hu
 • Hazánk nemzeti parkjainak alapvető ismerete. Az idei évben a Duna-Ipoly NP és KörösMaros NP, a TermészetBÚVÁR által megjelentetett LEPORELLÓK segítségével. A leporellók elérhetők a honlapon: www.tbuvar.hu.

 

3. KÁRPÁT-MEDENCEI DÖNTŐ: 

2020. június 5-6-7. (péntek szombat - vasárnap)

Helyszín: Móricz Zsigmond Református Kollégium, Gimnázium, Szakgimnázium és Általános Iskola - Kisújszállás
5310 Kisújszállás, Széchenyi út 4.

 

Az országos döntő három fordulóból áll:

 • kiselőadás (szóbeli) – 25 pont
 • elmélet (írásbeli) – 70 pont
 • terepgyakorlat – 85 pont

 

Kiselőadás: a versenyző által képviselt megye egy védett vagy nem védett területének bemutatása, kivéve a komplett nemzeti park bemutatását.

(Az 5 perces kiselőadás témája lehet a természetben végzett saját megfigyelés vagy szakköri munka keretében végzett környezet- természetvédelmi tevékenység, terepi vizsgálódás, amiben a tanuló aktív szereplőként részt vett. Projektor használata biztosított.)

A választott terület bemutatásának szemléltetése prezentációval (fényképpel, rajzzal, diagrammal, videóval stb.) történhet, az esetlegesen használt videó anyag hossza összesen nem lehet több 1 percnél! 

A kiselőadások értékelésénél - több más dolog mellett- a zsűri kiemelten figyeli:

 • a kiselőadás témája megfelel-e a kiírásnak?
 • a választott téma a korosztálynak megfelelő-e?
 • a téma érdekessége/aktualitása;
 • a választott terület térképen való megjelölése;
 • saját/ más által készített szemléltetőeszköz pl. fénykép forrásának jelölése, illetve aránya;
 • az előadó személyisége, előadókészsége;
 • az időkorlát betartása (a versenyzőnek hagyjuk végigmondani a kiselőadását, de mérjük az

időt és a túl rövid, illetve az öt percet jelentősen meghaladó munkákat pontlevonással sújtjuk).

 

Az elméleti forduló ismeretanyaga a megyeihez képest kibővül a TermészetBÚVÁR 2020. év 2. számában megjelenő cikkekkel, valamint a szertárismerettel.

A szertárismerethez elkészült a rendező iskola országos hírű szertárgyűjteményét bemutató szakmai összeállítása, s így lehetővé vált a verseny feladatkörébe tartozó gyűjtemény előzetes és alaposabb tanulmányozása is. A versenyzők bővebb információhoz juthatnak a http://moricz.arrabonus.hu/jermy/ link segítségével. 

A döntőben elhangzó szertárbemutatás képezi a kérdések ismeretanyagát!

 

A terepgyakorlathoz szükséges SIMON - SEREGÉLYES: NÖVÉNYISMERET című könyve, melyet minden országos döntőbe jutott versenyző hozzon magával! 

A határon túli versenyzők számára a könyvet úgy tudjuk elérhetővé tenni, hogy a Magyar Természettudományi Társulat – sikeres beszerzés esetén - 2-2 példányt adományoz a határon túli szakmai partnereknek, ahonnan a döntőbe jutott versenyzők kikölcsönözhetik.

 

Az MTT a döntőbe jutott versenyzőknek és a felkészítő tanároknak emléklapot ad. A verseny első hat helyezettje és felkészítő tanára oklevélben részesül, míg a Kárpát-medencei első helyezett tanuló és tanára a Társulat Herman Ottó érmét is megkapja. 

 

A döntő első 3 helyezett versenyzője és a határon túli régiók legeredményesebb diákjai  2020 nyarán részt vehetnek a tervezett egy hetes 

IV. Kárpát-medencei Tehetségtáborban. 

 

A három napos Kárpát-medencei döntő technikai bonyolításához (szállás, étkezés és helyi utazások) történő hozzájárulás mértékéről a későbbiekben ad tájékoztatást az MTT.

 

Kapcsolat:

Általános kérdésekben:

Kovács Eszter MTT ügyvezető igazgató tel: +36-1-266-1101, +36-30-296-4556 e-mail: mtt.titkarsag@mtt.t-online.hu levelezési cím: 1137 Budapest Jászai Mari tér 4/A I.em.1.

 

A döntővel kapcsolatos kérdésekben:

Dobák Tiborné – Móricz Zsigmond Református Kollégium 5310 Kisújszállás, Széchenyi u. 4. Elérhetősége: hermanoverseny@gmail.com mobil: +36 30 618 4894

 

Szeretettel várjuk a nevező iskolákat, tanáraikat és diákjaikat.

Jó felkészülést és sikeres versenyzést kívánunk!

 

Budapest, 2019.08.30.

 

Dr. Tóth Albert s.k.
professzor emeritus,
az MTT alelnöke,                
az országos versenybizottság elnöke

 

Dr. Tardy János s.k.
c. egyetemi tanár
az MTT ügyvezető elnöke

 

mtt.titkarsag@mtt.t-online.hu