A weboldal előfizetése lejárt, kérem kattintson ide a meghosszabbításához!

Teleki Pál Földrajz-földtan Verseny


Versenykiírás
XXIX. Teleki Pál Kárpát-medencei Földrajz–Földtan Verseny


2020/2021. tanév

A változó körülmények között folyamatos egyeztetések, sokszoros áttervezés után  versenyünk megyei fordulóját az alábbiak szerint tartjuk meg:

XXIX. Teleki Pál Kárpát-medencei Földrajz-Földtan Verseny megyei fordulója –

online lebonyolítás,

versenyzők otthonról lépnek be a verseny felületére és töltik ki az online feladatlapot:

7. évfolyam:
2021. április 28. szerda, 9.00-11.00 

 

8. évfolyam
2021. április 28. szerda, 12:00-14:00 

a versenyzők az online felület használatához felhasználónevet és jelszót kapnak.

A megyei fordulóra a nevezési díj 2.500,-Ft/tanuló

 

A döntők lebonyolítását is online tervezzük. A döntőbe kerülés feltételei a versenykiírásban leírtakhoz képest nem változnak.

A Teleki döntő időpontja:

2021. május 21. (péntek)

 

 

 

NEVEZÉSI HATÁRIDŐ MEGHOSSZABBÍTVA:

2021. február 10.

 

1. Megyékben iskolai forduló:


2021. február 17. szerda 15:00 óra
A megyékben a verseny első fordulóját az MTT által biztosított egységes központi feladatlappal az iskolák szaktanárai szervezik meg. Az iskola feladata a feladatlapok nyomtatása, a verseny lebonyolítása, a továbbjutók adatainak megküldése az MTT-be.

A megyei döntőbe jutás feltételei:
A megyei döntőre az első öt helyezettet várjuk, de természetesen a megyei versenyen való részvételre lehetőséget biztosítunk a helyezésre nem került, de jól teljesítő tanulóknak is.

A megyei verseny dolgozatainak javítása a Hajdú-Bihar Megyei TIT-nél történik. 
Az elért helyezésekről a versenyzőknek a Hajdú-Bihar Megyei TIT értesítést küld. 
A verseny megyei fordulóiról tájékozódás céljából a Hajdú-Bihar Megyei TIT (4025 Debrecen, Piac u. 45-47.) Kobezda Tibor versenyfelelőseivel kell felvenni a kapcsolatot.

A központi feladatlap 100 pontos, megoldásának időtartama 90 perc.

A megyékben az iskolák nevezik a második fordulóba jutott diákokat a Magyar Természettudományi Társulat honlapján (mtte.hu).
Határidő: 2021. február 23. kedd

 

 


A verseny kiírója és rendezője:
MAGYAR TERMÉSZETTUDOMÁNYI TÁRSULAT

 

Szakmai együttműködők:

 • Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium
 • Bükki Nemzeti Park Igazgatóság (Eger)
 • ELTE TTK
 • Eszterházy Károly Egyetem (Eger)
 • Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat (MBFSZ)
 • Magyarhoni Földtani Társulat
 • Magyar Földrajzi Társaság
 • TermészetBÚVÁR Alapítvány
 • TIT Szövetség tagegyesületei, TIT Bugát Pál Egyesület
 • Határon túli szakmai partnerek:
 • Észak-bácskai Magyar Pedagógusok Egyesülete (Szabadka)
 • Felvidéki Tehetségsegítő Tanács (Komárom)
 • GENIUS Jótékonysági Alapítvány (Beregszász)
 • Kárpátaljai Magyar Pedagógus-szövetség (Beregszász)
 • II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola (Beregszász)
 • Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége (Csíkszereda)
 • Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége (Komárom)
 • Vajdasági Magyar Pedagógusok Egyesülete (Újvidék)
 • Támogatóink:
 • Budapest Főváros Önkormányzata
 • Emberi Erőforrások Minisztériuma
 • Emberi Erőforrás Támogatáskezelő – Nemzeti Tehetség Program (NTP)
 • Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. - Nemzeti Együttműködési Alap (NEA)
 • Nemzeti Park Igazgatóságok
 • Földtudományi Civil Közösségek (FöCiK) tagegyesületei


A verseny szervezésével és lebonyolításával kapcsolatos információk:


a Magyar Természettudományi Társulat www.mtte.hu és
a TermészetBÚVÁR c. magazin www.tbuvar.hu honlapján olvashatók.
A versenyt a Magyar Természettudományi Társulat (továbbiakban: MTT) földrajz–földtan témakörben magyarországi és külhoni, magyar anyanyelvű iskolák hetedikes és nyolcadikos (13-14 éves) tanulói számára hirdeti meg két kategóriában: hetedik és nyolcadik évfolyam. A verseny magyarországi fordulóira és a Kárpát-medencei döntőre az MTT központi feladatalapokat készít a versenykiírásban megadott ismeretanyagból.
A verseny három fordulóból áll:
1) iskolai / Budapesten kerületi
2) megyei / Budapesten fővárosi
3) Kárpát-medencei döntő
Minden, a versenyben részt vevő iskolának az első fordulót megelőzően regisztrálnia kell az MTT honlapján az ott leírt útmutató szerint. Regisztráció csak az iskoláktól fogadható el.
Az iskolák regisztrációját 2020. november 17. és 2021. január 15. között várjuk.


Határidőn túli regisztrációra nincs lehetőség!
A megyékben a regisztrált iskolák, Budapesten pedig a kerületi versenyfelelősök 2021. február 15-től tölthetik le a központi feladatsort.
A verseny ismeretanyaga és fordulói:


1. Megyékben iskolai / Budapesten kerületi forduló:
2021. február 17. szerda 15:00 óra

A megyékben a verseny első fordulóját az MTT által biztosított egységes központi feladatlappal az iskolák szaktanárai szervezik meg. Az iskola feladata a feladatlapok nyomtatása, a verseny lebonyolítása, a továbbjutók adatainak megküldése az MTT-be.
Minden megyében a megyei versenyfelelős határozza meg a megyei döntőbe jutás feltételeit, melyet az egyedi versenykiírásában tesz közzé 2020. október 30-ig bezárólag.
A verseny megyei fordulóiról tájékozódás céljából a megyei TIT Szervezetek, és a kijelölt iskolák versenyfelelőseivel kell felvenni a kapcsolatot. A megyei felelősök elérhetőségét az MTT honlapján (www.mtte.hu) tesszük közzé 2020. szeptember 30-ig.
Budapesten a kerületi versenyfelelősök feladata a feladatlapok nyomtatása, a verseny lebonyolítása, az értékelés és az eredménylista megküldése az MTT-be. Kerületenként és évfolyamonként 2-2 tanuló nevezhető a budapesti döntőre.
A központi feladatlap 100 pontos, megoldásának időtartama 90 perc.
A megyékben az iskolák, Budapesten a kerületi versenyfelelősök nevezik a második fordulóba jutott diákokat a Társulat honlapján (mtte.hu). Határidő: 2021. február 23. kedd

Az iskolai/kerületi forduló ismeretanyaga:
7. évfolyamos tanulók részére:

 • Időjárás, éghajlat elemei. Térképészeti alapismeretek.
 • A Naprendszer és a Föld. Hegységképződés, a felszín változásai. Kőzetek, ásványok, mészkőhegységek formakincse. Kontinensek, óceánok. Földrajzi fokhálózat. Felszíni és felszín alatti vizek.
 • Földrajzi információk értelmezése, pénzügyi alapismeretek.
 • Éghajlati övezetek jellemzői.
 • A kőzetlemezek mozgása, külső erők, talaj, Földünk története.
 • 8. évfolyamos tanulók részére:
 • Időjárási ismeretek, az éghajlati övezetesség – Tájékozódás a térképen és a valóságban
 • A Föld és a Világegyetem – A Föld, a Föld felszíne, a felszín változásai, domborzat
 • Európa általános természetföldrajza, népessége, Európai Unió jellemzői – Kárpát-medence felszíne
 • Magyarország nagytájainak természeti adottságai, idegenforgalma, népessége, településtípusai.

Javasoljuk a szaktanároknak, hogy a verseny iskolai fordulóján induló diákoknak adják meg a felkészüléshez az alábbi internetes címeket:
OFI 7. osztályos földrajz tankönyv letölthető:
http://tankonyvkatalogus.hu/pdf/FI-506010701_1__teljes.pdf
OFI 8. osztályos földrajz tankönyv letölthető:
http://tankonyvkatalogus.hu/pdf/FI-506010801_1__teljes.pdf
OFI 5.osztályos természetismeret tankönyv letölthető:
http://tankonyvkatalogus.hu/pdf/FI-505020501_1__teljes.pdf
OFI 6.osztályos természetismeret tankönyv letölthető:
http://tankonyvkatalogus.hu/pdf/FI-505020601_1__teljes.pdf


2. Megyei / fővárosi forduló:
2021. április 10. szombat 10:00-12:00 óra

A megyei fordulóra a nevezési díj 2.500,-Ft/tanuló


A megyei forduló megvalósításában a megyei TIT szervezetek, ennek hiányában kijelölt iskolák segítenek. A megyei forduló részvételi díját a megyei szervező határozza meg és teszi közzé a megyei versenykiírásban.
A fővárosban a Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium (1082 Budapest, Horváth Mihály tér 8. Tel: 210-1030, Fax: 210-0745) bonyolítja a versenyt Vizy Zsolt vezető szaktanár (elérhetősége: vizsol@fazekas.hu; 06-30-552-8159) koordinálásával.
A megyei/budapesti döntőn a versenyzők az MTT által összeállított központi feladatlapot oldanak meg. A központi feladatlap 100 pontos, holtverseny esetére +10 kérdésből áll, a megoldás időtartama 120 perc. A dolgozatokat központi javítókulcs alapján a helyi versenybizottság javítja és értékeli. A megyékből a legmagasabb pontszámot elért egy 7. évfolyamos és egy 8. évfolyamos tanuló, a fővárosból a legmagasabb pontszámot elért három 7. évfolyamos és három 8. évfolyamos tanuló jut a Kárpát-medencei döntőbe.
Az erdélyi, felvidéki, kárpátaljai és vajdasági résztvevők a helyi fordulók legjobbjaiból kerülnek a Kárpát-medencei döntőbe. Az MTT-vel előzetesen egyeztetett és megállapított létszámkeret alapján személyüket a határon túli versenyszervezők jelölik ki.
Ha a versenyző a megyei/fővárosi fordulón nem jelenik meg a megadott időpontban (nap, óra) akkor a versenybizottság a versenyzőt kizárja a versenyből! A versenyző kizárólag abban a megyében versenyezhet, ahol iskolába jár.

A megyei/fővárosi forduló eredményeit a versenyt rendező intézmény eljuttatja az MTT-nek, ezzel nevezi a döntőbe jutott diákot/diákokat.


 


Beküldési határidő: 2021. április 14. szerda
A külhoni versenyszervezőktől 2021. április 21-ig várjuk a Kárpát-medencei döntőbe jutott diákok listáját.
A megyei/budapesti döntő ismeretanyaga:
7. évfolyamos tanulók részére:

 • Térkép használata. Földrajzi információk értelmezése. Pénzügyi alapismeretek.
 • A földrajzi övezetesség alapjai.
 • A Föld belső felépítése és felszínfejlődése.
 • Afrika, Ausztrália és a világtenger földrajza.
 • Tananyagon kívül:
 • A TermészetBÚVÁR c. folyóirat „Világjáró” rovatának cikkei: 2020/3,4,5,6, 2021./1.
 • Teleki Pál élete és munkássága (www.mtte.hu)
 • 8. évfolyamos tanulók részére:
 • Európa általános természetföldrajza, népessége, az Európai Unió jellemzői – a Kárpát-medence felszíne.
 • Magyarország nagytájainak természeti adottságai, idegenforgalma, népessége, településtípusai.
 • Magyarország gazdasági élete.
 • TermészetBÚVÁR folyóirat „Hazai tájakon” rovatának cikkei: 2020/3, 4,5,6. 2021/1.
 • Teleki Pál élete és munkássága (www.mtte.hu)

3. Kárpát-medencei döntő:
2021. május 14-15-16. (péntek–szombat–vasárnap)
Helyszíne: Eszterházy Károly Egyetem – Eger

A Kárpát-medencei döntő fordulói:

 • írásbeli – 100 pont
 • terepgyakorlat – 50 pont
 • szóbeli – 50 pont

A versenyzők az első, írásbeli fordulót az MTT által összeállított központi feladatlap megoldásával teljesítik. A feladatlap 100 pontos, a megoldás időtartama 90 perc.
A Kárpát-medencei döntő második fordulója gyakorlati jellegű. A két évfolyam versenyzőinek közösen szervezett terepbejárásából és a terepbejáráson bemutatottak alapján készített feladatsor megoldásából áll. A feladatlap 50 pontos, megoldására 30 perc áll rendelkezésre.
A Kárpát-medencei döntő harmadik fordulója az évfolyamonként szervezett szóbeli verseny. Ennek során a versenyzők tételsorból kihúzott témákban rövid, 5 perces előadásokat tartanak, ami térképhasználattal és a terepi fordulóhoz kapcsolódó kőzet-felismerési feladattal egészül ki. A versenyző a szóbeli előadás előtti felkészülés ideje alatt jegyzeteket készíthet. A szóbeli versenyen csak a szervezők által biztosított falitérképek, atlaszok használhatók. A szóbeli fordulón 50 pont érhető el.

A versenyzők és a felkészítő tanárok emléklapot kapnak. Évfolyamonként a verseny első hat helyezettje és felkészítő tanára oklevelet és különdíjakat kap, míg az első helyezett diákok és tanáraik a Teleki Pál érem elismerésben is részesülnek.


A döntő első 3-3 helyezett versenyzője és a határon túli régiók legeredményesebb diákjai 2021 nyarán részt vehetnek az MTT által tervezett egy hetes
IV. Kárpát-medencei Tehetségtáborban.


A Kárpát-medencei döntő ismeretanyaga:
7. évfolyamos tanulók részére:

 • Térkép használata. Földrajzi információk értelmezése. Pénzügyi alapismeretek.
 • A földrajzi övezetesség alapjai.
 • A Föld belső felépítése és felszínfejlődése.
 • Afrika, Ausztrália, Amerika, a sarkvidékek és a világtenger földrajza.
 • Ázsia természetföldrajza.
 • A tananyagon felül:
 • A TermészetBÚVÁR c. folyóirat „Világjáró” rovatának cikkei; 2020/3, 4,5,6. 2021/1,2.
 • Teleki Pál élete és munkássága; letölthető: www.mtte.hu,
 • Alapvető térképészeti, kőzettani-földtani ismeretek.
 • A döntő szakmai terepbejárásán szerzett ismeretanyag.
 • 8. évfolyamos tanulók részére:
 • Kárpát-medence természetföldrajza – Európa természeti, társadalmi, gazdasági földrajza.
 • A tananyagon felül:
 • A TermészetBÚVÁR c. folyóirat „Hazai tájakon” rovatának cikkei: 2020/3, 4,5,6. 2021/1,2.
 • Teleki Pál élete és munkássága; letölthető: www.mtte.hu
 • Alapvető térképészeti, kőzettani-földtani ismeretek.
 • A döntő szakmai terepbejárásán szerzett ismeretanyag.

Ajánlott tankönyvek:
- Földrajz 7. FI 506010701/1 (Újgenerációs tankönyv) – Földrajz 7. AP-071306
- Földrajz 7. MS-2609 ehhez kapcsolódva: – Földrajz 7. kieg. MS-2979U
- Földrajz 8. tankönyv - FI-506010801/1 – Földrajz 8. AP-081305
- Földrajz 7. MS-2609 (nem tévedés, a tankönyv európai része a nyolcadikosoknak!)
- Földrajz 8. MS-2613 – Földrajz 8. kieg. MS-2983U
A három napos Kárpát-medencei döntő technikai bonyolításához (szállás, étkezés és helyi utazások) történő hozzájárulás mértékéről a későbbiekben adunk tájékoztatást.

Kapcsolat:
MAGYAR TERMÉSZETTUDOMÁNYI TÁRSULAT
Kovács Eszter ügyvezető igazgató
tel: +36-1-266-1101, +36-30-296-4556
e-mail: mtt.titkarsag@mtt.t-online.hu
Levelezési cím: 1137. Budapest, Jászai Mari tér 4/A I.em.1.


Szeretettel várjuk a nevező iskolákat, tanáraikat és diákjaikat.
Jó felkészülést és sikeres versenyzést kívánunk!


Budapest, 2020. augusztus 28.


Dr. Tardy János, PhD s.k.
c.egyetemi tanár
az MTT ügyvezető elnöke 

 

Dr. Pajtókné Dr. Tari Ilona, PhD habil. s.k.
rektor,
az MTT Földtudományi Szakosztály elnöke

 

Támogatóink: