TELC nyelvvizsga / IXAM

FIGYELEM!

A TELC nyelvvizsgáztatás folytatódik!!!
A 2019-es év folyamán is változatlanul!

 

Korábbi bizonyítványok átvétele

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy azok a vizsgázók, akik Budapesten, a TIT-TELC Nyelvvizsgaközpontban 2007-től 2018. augusztus 18-ig tett vizsgájuk bizonyítványát vagy eredménylapját még nem vették át, ezt 

2018. november 15-ig tehetik meg.

Az átvételhez érvényes személyigazolvány szükséges!

Cím: 4025 Debrecen, Piac u. 45-47.

Ügyfélfogadás: hétfőtől csütörtökig 9.00-16.00 óráig.

Amennyiben a vizsgázó nem tudja személyesen átvenni a dokumentumot, kéttanús meghatalmazással lehetősége van mást megbízni az átvétellel.

 

A NYAK hivatalos állásfoglalása:

A 137/2008. Kr. ezt hozza a 4.§ (4) bekezdésében:

Ha a vizsgázó a nyelvvizsga-bizonyítványt a kiállításától számított egy éven belül nem veszi át, a vizsgaközpont (TELC Budapest) a nyelvvizsga-bizonyítványt megsemmisíti.

 

 

 

Vizsgaidőpontok, Vizsga eredmények, Felkészítő könyvek

TELC nyelvvizsgáról bővebb tájékoztató az alábbi honlapon található:

www.telc.hu

Angol B1 komplex 
 

A B1 szint Magyarországon az alapfoknak felel meg. A vizsga írásbeli és szóbeli részére egymás után, azonos napon kerül sor. A vizsgán nincsen fordítási feladat, ugyanakkor nem lehet szótárt használni. A vizsgázók részére alapvetően a ceruza és toll együttes használatát javasoljuk  a vizsga satírozós részén. Amennyiben a vizsgázó úgy dönt, hogy kizárólag tollat használ, úgy javításra nincsen lehetősége. A vizsga végén időt biztosítunk arra, hogy a vizsgázók a ceruzával már bejelölt válaszaikat tollal is áthúzzák. (nem kötelező). A levélírás vizsgarészen a vizsgázó dönti el, hogy melyik íróeszközt használja. A szóbeli vizsgán a vizsgázók egymással folytatnak beszélgetést a megadott feladatról.

A magyarországi akkreditáció szerint az írásbeli során nincs szünet.

2017. februártól - Akkor sikeres a komplex vizsga, ha a vizsgázó az írásbeli és a szóbeli vizsgarészen összesen eléri a 60%-ot (198 pont) és legalább 40%-os eredményt az egyes készségeknél (olvasott szöveg értése, levélírás, hallás utáni értés, beszédkészség) is. Így kapja meg a vizsgázó a végleges pontot (maximum 330 pont), illetve százalékos eredményét. A vizsgázó ilyenkor sikeres nemzetközi és államilag elismert komplex bizonyítványt kap.

Amennyiben a vizsgázó komplex vizsgára jelentkezett, de csak a szóbeli vizsgarészen vagy az írásbeli vizsgarészen éri el a legalább 60%-os teljesítményt, nemzetközi és magyarországi részbizonyítványt is kap. (írásbeli vagy szóbeli).

Írásbeli vizsga

Vizsgarész megnevezése

idő (perc)

max. pont

minimum pont teljesítendő készségenként 40%

minimum pont teljesítendő

 60%

I. Olvasott szöveg értése

90

75

30

-

II. Nyelvtani, lexikai ismeretek

30

 

III. Fogalmazási készség

 1. Hivatalos vagy fél-hivatalos levél
 2. Baráti e-mail

60

45

30

30

Összesen

150

180

 

 

         

Szóbeli vizsga

Vizsgarész megnevezése

idő (perc)

max. pont

minimum pont teljesítendő készségenként 40%

minimum pont teljesítendő

 60%

I. Hallott szöveg értése

30

75

30

-

II. Beszédkészség mérése

20+16

75

30

Összesen

 

150

 

Összesen:

198 pont

 

Az egyes feladatrészek rövid leírása

ÍRÁSBELI VIZSGA

I. Olvasott szöveg értése

1.     Globális értés mérésére a vizsgázónak 5 rövid szöveghez megfelelő címet kell választania 10 előre megadott cím közül.

2.     Komplex értés igazolására 5 feleletválasztásos kérdésre kell válaszolni.

3.     Szelektív olvasási feladat keretében 12 hirdetés alapján 10 állításnak kell párt találni

II. Nyelvtani, lexikai ismeretek

1.     Egybefüggő szövegben kell megoldani 10 feleletválasztásos tesztkérdést.

2.     Egybefüggő szövegben kell elhelyezni 10 szót 15 előre megadott szó közül.

III. Fogalmazási készség ( 2 levél megírása)

  1.     A levélírás során 4 előre megadott tartalmi elem befoglalásával kell általában félhivatalos vagy magánlevelet írni.

  2.    Egy baráti e-mail megírása rövid utasítás alapján.

 

SZÓBELI VIZSGA

I. Hallott szöveg értése

 1. Szelektív értés mérésére a vizsgázók a szöveg meghallgatása után 5 igaz/hamis kérdésre válaszolnak. A feladatot kétszer hallgathatják meg a vizsgázók.
 2. Komplex értés igazolására a vizsgázók a szöveg meghallgatása után 10 igaz/hamis kérdésre válaszolnak. A feladatot kétszer hallgathatják meg a vizsgázók.
 3. Globális értés igazolására párosító feladat + 1 kakukktojás. A feladatot egyszer hallgathatják meg a vizsgázók.

Ezt a vizsgakészséget az írásbeli feladatokat követően, délelőtt vizsgáztatjuk. Ezt fokozottan vegyék figyelembe, akik nem vesznek részt a teljes vizsgán, csak valamely részén!

II. Beszédkészség mérése

20 perc felkészülés

Tudnivalók: A vizsgázók a felkészülési idő alatt jegyzetet készíthetnek (nem a feladatlapra!), amit a vizsgán használhatnak. A vizsga során nem a készített jegyzetek felolvasását kérjük, hanem a másik vizsgázóval történő beszélgetést, hiszen a vizsgarész a kommunikatív képességeket méri.

 1. Kapcsolatfelvétel/bemutatkozás

A Bemutatkozás (Kapcsolatfelvétel) feladat szinte kötetlen beszélgetés abból a célból, hogy a vizsgázók minél többet tudjanak meg egymásról. Az egyik vizsgáztató fölvet még egy témát.

 1. Véleménykifejtés/Vita

A Téma alapú beszélgetés feladat keretében valamely – szöveg és kép formájában fölvázolt – kérdéskör megvitatását várjuk a vizsgázóktól. Feladatlapjaikon különböző az információ ugyanazzal a témával kapcsolatban.

 1. Problémamegoldás/konszenzuskeresés

A Szituációs gyakorlat (közös feladatmegoldás) esetében valamely helyzet együttes megoldásának módjában, részleteiben kell a beszélgetőtársaknak konszenzusra jutniuk és megállapodniuk vagy egy témával kapcsolatos mondatok közül kell két olyat találniuk, amivel egyetértenek és kettőt, amivel nem, majd ezek ügyében kell vitatkozniuk, érvelniük. A vizsgázók megpróbálnak közösen egy feladatot megoldani.

A telc English B1-es szint beszédértés vizsgarész bemutatásához mintavideót tekinthet meg itt.

 

Mintafeladatsor

Hanganyag a feladatsorhoz 1.

Hanganyag a feladatsorhoz 2.

Hanganyag a feladatsorhoz 3.
 

Mintalevelekhez feladatok az angol B1 vizsgához

Mintalevelek és megoldásaik az angol B1 vizsgához

 

A vizsga menete

A vizsga írásbeli része 9:00 órakor kezdődik, a megjelenés javasolt időpontja 8:30.

Kérjük, a vizsgára hozzon magával két - azonosításra alkalmas - érvényes fényképes igazolványt, íróeszközt, radírt, élelmet.

A vizsgán lehet tollat vagy ceruzát használni, ezt a vizsgázó saját maga dönti el. Ugyanakkor alapvetően a ceruza és toll együttes használatát javasoljuk  a vizsga satírozós részén, mivel a csak tollal történő kitöltés esetén az esetleges javításokat a kiértékeléskor nem tudjuk figyelembe venni. A vizsga végén időt biztosítunk arra, hogy a vizsgázók a ceruzával már bejelölt válaszaikat tollal is áthúzzák. (nem kötelező). A levélírás vizsgarészen a vizsgázó dönti el, hogy melyik íróeszközt használja.

A vizsgán tilos szótárt, telefont vagy egyéb telekommunikációs eszközt, média-lejátszót használni!

A vizsgahelyszín épületét az írásbeli vagy a hallás utáni értés során elhagyó vizsgázók csak az írásbeli vizsgarész után térhetnek vissza az épületbe. A vizsga során az épületben hozzátartozók nem tartózkodhatnak.

 

A szóbeli vizsga beszédkészség része az írásbelivel azonos napon és helyszínen, 12:45 órakor kezdődik, ahol a vizsgázók 1 órás intervallumra kerülnek beosztásra.

Amennyiben hozzájárult, hogy a beszédkészség vizsgájáról felvétel készüljön, a szóbeli vizsgabizottság egy diktafonnal készít felvételt. A vizsgáztatók megkérik a vizsgázókat, hogy a felvétel indításakor a nevét és születési dátumát a vizsga nyelvén érthetően mondja el.

A vizsga lebonyolításával kapcsolatos bármilyen panaszt, kifogást a vizsga helyszínén kell jegyzőkönyveztetni.

A vizsgázót ki kell zárni a vizsgáról, ha:

 • nem rendelkezik érvényes személyazonosító okmánnyal,
 • a vizsgán hamis okmánnyal vagy más nevére szóló személyazonosító okmánnyal igazolja magát,
 • a vizsgán tiltott segédeszközt használt (puskázás), ide értve más személyek segítségét is
 • viselkedésével, megjelenésével megbotránkoztatást okoz vagy a többi vizsgázót zavarja
 • a lebonyolítók utasításait nem tartja be

 

A vizsga értékelése a frankfurti központban történik szkenneléses eljárással. Az eredményt a vizsgát követően 30 napon belül tudják megnézni a vizsgázók a vizsganaptárban előre feltüntetett naptól, a portálra való belépést követően.

A nyelvvizsga-bizonyítványok az eredményközlés után 30 napon belül elkészülnek.

A nyelvvizsga-bizonyítványát minden vizsgázó azon a vizsgahelyen tudja átvenni, ahova a jelentkezését leadta.

 

A vizsga díja: 29.000 Ft

A vizsgára lehet jelentkezni on-line vagy a vizsgahelyek egyikén személyesen. Pótjelentkezési időszakban 5000 Ft pótdíj fizetése ellenében tudunk jelentkezéseket elfogadni.

A jelentkezés akkor érvényes, ha a vizsgázók a kitöltött jelentkezés mellett a vizsgadíjat is befizették.

A vizsgadíjat be lehet fizetni

 • on-line
 • banki utalással (Tudományos Ismeretterjesztő Társulat, OTP 11708001-20522234-00000000, IBAN: HU07117080012052223400000000, SWIFT: OTPVHUHB)
 • csekken, amely megtalálható a vizsgahelyeken

 

A vizsga értékelési útmutatója

 

Angol B2 komplex 

 

A B2 szint Magyarországon a középfoknak felel meg. A vizsga írásbeli és szóbeli részére egymás után, azonos napon kerül sor. A vizsgán nincsen fordítási feladat, ugyanakkor nem lehet szótárt használni. A vizsgázók részére alapvetően a ceruza és toll együttes használatát javasoljuk a vizsga satírozós részén. Amennyiben a vizsgázó úgy dönt, hogy kizárólag tollat használ, úgy javításra nincsen lehetősége. A vizsga végén időt biztosítunk arra, hogy a vizsgázók a ceruzával már bejelölt válaszaikat tollal is áthúzzák. (nem kötelező). A levélírás vizsgarészen a vizsgázó dönti el, hogy melyik íróeszközt használja.

A magyarországi akkreditáció szerint az írásbeli során nincs szünet.

A szóbeli vizsgán a vizsgázók egymással folytatnak beszélgetést a megadott feladatról.

2017. februártól - Akkor sikeres a komplex vizsga, ha a vizsgázó az írásbeli és a szóbeli vizsgarészen összesen eléri a 60%-ot (198 pont) és legalább 40%-os eredményt az egyes készségeknél (olvasás, levélírás, hallás utáni értés, beszédkészség) is. Így kapja meg a vizsgázó a végleges pontot (maximum 330 pont), illetve százalékos eredményét. A vizsgázó ilyenkor sikeres nemzetközi és államilag elismert komplex bizonyítványt kap.

Amennyiben a vizsgázó komplex vizsgára jelentkezett, de csak a szóbeli vizsgarészen vagy az írásbeli vizsgarészen éri el a legalább 60%-os teljesítményt, nemzetközi és magyarországi részbizonyítványt is kap. (írásbeli vagy szóbeli).

Írásbeli vizsga

Vizsgarész megnevezése

idő (perc)

max. pont

minimum pont teljesítendő készségenként 40%

minimum pont teljesítendő

 60%

I. Olvasott szöveg értése

90

75

30

-

II. Nyelvtani, lexikai ismeretek

30

 

III. Fogalmazási készség

 1. Hivatalos vagy fél-hivatalos levél
 2. Baráti e-mail

60

45

30

30

Összesen

150

180

 

 

         

Szóbeli vizsga

Vizsgarész megnevezése

idő (perc)

max. pont

minimum pont teljesítendő készségenként 40%

minimum pont teljesítendő

 60%

I. Hallott szöveg értése

30

75

30

-

II. Beszédkészség mérése

20+16

75

30

Összesen

 

150

 

Összesen:

198 pont

 

Az egyes feladatrészek rövid leírása

ÍRÁSBELI VIZSGA

I. Olvasott szöveg értése

 1. Globális értés mérésére a vizsgázónak 5 rövid szöveghez megfelelő címet kell választania 10 előre megadott cím közül.
 2. Komplex értés igazolására egy szöveg elolvasása után 5 feleletválasztásos kérdésre kell válaszolni.
 3. Szelektív olvasási feladat keretében 12 hirdetés alapján 10 állításnak kell párt találni

II. Nyelvtani, lexikai ismeretek

 1. Egybefüggő szövegben kell megoldani 10 feleletválasztásos tesztkérdést.
 2. Egybefüggő szövegben kell elhelyezni 10 szót 15 előre megadott szó közül.

III. Fogalmazási készség (2 levél megírása)

1.  A levélírás során 4 előre megadott tartalmi elem befoglalásával kell általában hivatalos vagy félhivatalos levelet írni.

2. Egy baráti e-mail megírása rövid utasítás alapján.

E-mail formátumú levélhez feladatok

Általános útmutató a telc English B2 levélírás (writing) feladatának megoldáshoz (1-4.)
Általános útmutató a telc English B2 levélírás (writing) feladatának megoldáshoz - levélfeladatok (1-4.) 1

Általános útmutató a telc English B2 levélírás (writing) feladatának megoldáshoz - levélfeladatok (1-4.)_2

Általános útmutató a telc English B2 levélírás (writing) feladatának megoldáshoz (5-7.)
Általános útmutató a telc English B2 levélírás (writing) feladatának megoldáshoz - levélfeladatok (5-7.)

     Új levél minták 2016. novembertől

SZÓBELI VIZSGA

I. Hallott szöveg értése

1.1 Globális értés mérésére párosító feladat + 1 kakukktojás. A feladatot egyszer hallgathatják meg a vizsgázók.

I.2. Komplex értés igazolására a vizsgázók a szöveg meghallgatása után 10 igaz/hamis kérdésre válaszolnak. A feladatot kétszer hallgathatják meg a vizsgázók.

I.3. Szelektív értés igazolására a vizsgázók a szöveg meghallgatása után 5 feleletválasztós kérdésre válaszolnak. A feladatot egyszer hallgathatják meg a vizsgázók.

II. Beszédkészség mérése

20 perc felkészülés

Tudnivalók: A vizsgázók a felkészülési idő alatt jegyzetet készíthetnek (nem a feladatlapra!), amit a vizsgán használhatnak. A vizsga során nem a készített jegyzetek felolvasását kérjük, hanem a másik vizsgázóval történő beszélgetést, hiszen a vizsgarész a kommunikatív képességeket méri.

 1. Kapcsolatfelvétel/bemutatkozás

Ez idő alatt lehetősége van a vizsgázóknak, hogy a vizsga elején megismerkedjenek egymással, így könnyebben tudnak majd beszélgetni a vizsga során. Hobbi vagy nyelvtanulás téma megvitatásával kezdenek a vizsgázók.

 1. Prezentáció

A prezentáció során a vizsgázónak be kell mutatnia az általa választott témát a másik vizsgázó számára, illetve legalább egy kérdésére válaszolni.

Angol B2 prezentáció - Témák

 1. Véleménykifejtés/Vita

A vizsgázónak a szöveg (vagy a szövegek) témája alapján kell beszélgetnie, amit a felkészülési idő alatt elolvasott (nem kell összefoglalni a szöveget). A vita folytatásában a vizsgázóknak el kell mondaniuk saját érveiket a témával kapcsolatban. Vigyázniuk kell arra, hogy a vita beszélgetés jellege megmaradjon. Cseréljék ki érveiket és menjenek bele az egyes érvek megvitatásába.

 1. Problémamegoldás/konszenzuskeresés

A vizsgázóknak együtt meg kell tervezniük valamit. Csak a szituáció adott számukra (pl. egy kirándulás vagy egy party szervezése), a terv részletei rájuk vannak bízva. Át kell gondolniuk, hogy mi mindenre kell figyelniük a terv elkészítésekor, elő kell adniuk ötleteiket és tanácsaikat.

A telc English B2-es szint beszédértés vizsgarész bemutatásához mintavideót tekinthet meg itt.  

 

Mintafeladatsor (A magyarországi akkreditáció szerint az írásbeli során, azaz a délelőtti vizsgarészek között nincs szünet, és a vizsgán egyáltalán nem szabad szótárt használni (eltérően a –nemzetközi– honlapon található mintafeladatsortól).)

Hanganyag a feladatsorhoz 1.
Hanganyag a feladatsorhoz 2.
Hanganyag a feladatsorhoz 3.

 

A vizsga menete

A vizsga írásbeli része 9:00 órakor kezdődik, a megjelenés javasolt időpontja 8:30.

Kérjük, a vizsgára hozzon magával két - azonosításra alkalmas - érvényes fényképes igazolványt, íróeszközt, radírt, élelmet.

A vizsgán lehet tollat vagy ceruzát használni, ezt a vizsgázó saját maga dönti el. Ugyanakkor alapvetően a ceruza és toll együttes használatát javasoljuk  a vizsga satírozós részén, mivel a csak tollal történő kitöltés esetén az esetleges javításokat a kiértékeléskor nem tudjuk figyelembe venni. A vizsga végén időt biztosítunk arra, hogy a vizsgázók a ceruzával már bejelölt válaszaikat tollal is áthúzzák. (nem kötelező). A levélírás vizsgarészen a vizsgázó dönti el, hogy melyik íróeszközt használja.

A vizsgán tilos szótárt, telefont vagy egyéb telekommunikációs eszközt, média-lejátszót használni!

A vizsgahelyszín épületét az írásbeli vagy a hallás utáni értés során elhagyó vizsgázók csak az írásbeli vizsgarész után térhetnek vissza az épületbe. A vizsga során az épületben hozzátartozók nem tartózkodhatnak.

A szóbeli vizsga beszédkészség része az írásbelivel azonos napon és helyszínen, 12:45 órakor kezdődik, ahol a vizsgázók 1 órás intervallumra kerülnek beosztásra.

Amennyiben hozzájárult, hogy a beszédkészség vizsgájáról felvétel készüljön, a szóbeli vizsgabizottság egy diktafonnal készít felvételt. A vizsgáztatók megkérik a vizsgázókat, hogy a felvétel indításakor a nevét és születési dátumát a vizsga nyelvén érthetően mondja el.

A vizsga lebonyolításával kapcsolatos bármilyen panaszt, kifogást a vizsga helyszínén kell jegyzőkönyveztetni.

A vizsgázót ki kell zárni a vizsgáról, ha:

 • nem rendelkezik érvényes személyazonosító okmánnyal,
 • a vizsgán hamis okmánnyal vagy más nevére szóló személyazonosító okmánnyal igazolja magát,
 • a vizsgán tiltott segédeszközt használt (puskázás), ide értve más személyek segítségét is
 • viselkedésével, megjelenésével megbotránkoztatást okoz vagy a többi vizsgázót zavarja
 • a lebonyolítók utasításait nem tartja be

 

A vizsga értékelése a frankfurti központban történik szkenneléses eljárással. Az eredményt a vizsgát követően 30 napon belül tudják megnézni a vizsgázók a vizsganaptárban előre feltüntetett naptól a portálra való belépést követően.

A nyelvvizsga-bizonyítványok az eredményközlés után 30 napon belül elkészülnek.

A nyelvvizsga-bizonyítványát minden vizsgázó azon a vizsgahelyen tudja átvenni., ahova a jelentkezését leadta.

 

A vizsga díja: 32.500 Ft

A vizsgára lehet jelentkezni on-line vagy a vizsgahelyek egyikén személyesen. Pótjelentkezési időszakban 5000 Ft pótdíj fizetése ellenében tudunk jelentkezéseket elfogadni.

A jelentkezés akkor érvényes, ha a vizsgázók a kitöltött jelentkezés mellett a vizsgadíjat is befizették.

A vizsgadíjat be lehet fizetni

 • on-line
 • banki utalással (Tudományos Ismeretterjesztő Társulat, OTP 11708001-20522234-00000000, IBAN: HU07117080012052223400000000, SWIFT: OTPVHUHB)
 • csekken, amely megtalálható a vizsgahelyeken

 

A vizsga értékelési útmutatója