A weboldal előfizetése lejárt, kérem kattintson ide a meghosszabbításához!

Hevesy György Kémia Verseny


Versenykiírás
XXXII. Hevesy György Kárpát-medencei Kémiaverseny

2020/2021. tanév

XXXII. Hevesy György Kárpát-medencei Kémiaverseny megyei fordulója –

e-mailben

megküldött feladatlapokkal minden versenyző a saját iskolájában:

2021. május 27. csütörtök, 14 óra 

A Hevesy verseny megyei fordulóját az alábbiak szerint fogjuk lebonyolítani: 

1. A feladatlapokat a versenyt megelőző napon, a szaktanároknak email-ben elküldjük.

2. Kinyomtatják és tanári felügyelet mellett a kiadott időpontban megíratják a versenyzőkkel.

3. Ezt követően a kitöltött feladatlapokat az iskolák eljuttatják a Hajdú-Bihar Megyei TIT-hez , ahol gondoskodunk azok javíttatásáról és a megyei végeredmény összeállításáról.

A döntőbe bekerült versenyzők számára augusztus végén csak szóbeliből álló online döntőt tervezünk (a döntő végső sorrendjébe beleszámít majd a megyei fordulóban elért pontszám is).

A megyei fordulóra a nevezési díj: 2.500,- Ft/tanuló

 


A verseny kiírója, rendezője:
MAGYAR TERMÉSZETTUDOMÁNYI TÁRSULAT
Szakmai együttműködők:

 • Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium
 • ELTE TTK
 • Eszterházy Károly Egyetem (Eger)
 • TermészetBÚVÁR Alapítvány
 • TIT Szövetség tagegyesületei, TIT Bugát Pál Egyesület
 • Határon túli szakmai partnerek:
 • Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság (EMT, Kolozsvár)
 • Észak-bácskai Magyar Pedagógusok Egyesülete (Szabadka)
 • Felvidéki Tehetségsegítő Tanács (Komárom)
 • GENIUS Jótékonysági Alapítvány (Beregszász)
 • Kárpátaljai Magyar Pedagógus-szövetség (Beregszász)
 • II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola (Beregszász)
 • Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége (Komárom)
 • Vajdasági Magyar Pedagógusok Egyesülete (Újvidék)
 • Támogatóink:
 • Bálint Analitika Mérnöki Kutató és Szolgáltató Kft.
 • Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. – Nemzeti Együttműködési Alap (NEA)
 • Budapest Főváros Önkormányzata
 • Egis Gyógyszergyár Zrt.
 • Emberi Erőforrások Minisztériuma
 • Emberi Erőforrás Támogatáskezelő – Nemzeti Tehetség Program (NTP)
 • Richter Gedeon Nyrt.
 • Servier Hungária Kft
 • Zoltek Zrt.


A verseny szervezésével és lebonyolításával kapcsolatos információk:


A Magyar Természettudományi Társulat

www.mtte.hu
és a TermészetBÚVÁR c. magazin

www.tbuvar.hu

honlapján olvashatók.


A Versenyt a Magyar Természettudományi Társulat kémia témakörben magyarországi és külhoni, magyar anyanyelvű iskolák hetedikes és nyolcadikos (13-14 éves) tanulói számára hirdeti meg két kategóriában: hetedik és nyolcadik évfolyam.
A verseny fordulói: iskolai verseny (a fővárosban ezt kerületi forduló követi), megyei/fővárosi döntő, Kárpát-medencei döntő.
Budapesten a kerületi forduló ismeretanyaga a Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium honlapján olvasható.
Az iskolai és a megyei/fővárosi döntő ismeretanyaga (a hagyományos témák):
7. évfolyamos tanulók részére:

 • A legfontosabb anyagok (levegő, víz, hidrogén, oxigén, szén-dioxid) tulajdonságai, anyagcsoportok (elem, vegyület, keverék).
 • Oldás, oldatok, tömeg %-os összetétel, elválasztási műveletek. Néhány fontosabb oldószer (víz, alkohol, benzin)
 • Atomszerkezet, periódusos rendszer
 • Sűrűség, anyagmennyiség, részecskeszám, moláris tömeg és az ezekkel történő számítások
 • Néhány elem és vegyület képlete és köznapi tulajdonságai (hidrogén, oxigén, nitrogén, klór, víz, szén-dioxid, sósav, ammónia). A levegő összetétele, fontosabb jellemzői
 • Levegőszennyeződések
 • Ionok és egyszerű ionvegyületek

 

8. évfolyamos tanulók részére, a 7. évfolyam anyagán felül:

 • Redoxi és sav-bázis reakciók
 • A kristályos anyagok rácstípusai
 • Szervetlen kémia:
  A halogénelemek főbb tulajdonságai, a klór. A hidrogén-klorid, a hipó és a klórmész. A sósav reakciói fémekkel
  Az oxigén, oxidok és hidroxidok. A víz és fontosabb tulajdonságai (reakciója fémekkel, nemfém- és fém-oxidokkal). Az égetett- és az oltott mész. A NaOH
  A kén és oxidjai. A kénsav (tulajdonságai, felhasználása, előállítása) és fontosabb sói (pl. gipsz, glaubersó, keserűsó)
  A nitrogén. A nitrogén oxidjai. A salétromsav. Az ammónia és az ammóniumsók
  A szén módosulatai. A szén oxidjai, a szénsav. A szénsav sói: pl. mészkő, dolomit, sziksó, szódabikarbóna
  A szilícium, a kvarc és a szilikátok (pl. vízüveg)
 • Szerves kémia:
  Energiaforrások. Kőolaj és földgáz. Néhány szénhidrogén (metán, etán, oktán) fontosabb tulajdonságai, égése. Megújuló energiaforrások (pl. bioetanol), alternatív energiaforrások
 • A fentieken kívül leírás alapján bármilyen anyag tulajdonságainak, kémiai reakcióinak értelmezése (egyszerű egyenletek írása is).


I. Házi döntő (iskolai, kerületi versenyek):
2021. február 19-ig bezárólag

A házi/iskolai fordulókat az iskolákban, a szaktanárok által, a kiírt ismeretanyag alapján elkészített feladatlapokkal kell lebonyolítani.
Minden megyében a megyei versenyfelelős határozza meg a megyei döntőbe jutás feltételeit, melyet az egyedi versenykiírásában tesz közzé 2020. október 30-ig bezárólag.
A verseny megyei fordulóiról tájékozódás céljából a megyei TIT Szervezetek, és a kijelölt iskolák versenyfelelőseivel kell felvenni a kapcsolatot. A megyei felelősök elérhetőségét az MTT honlapján (www.mtte.hu) tesszük közzé 2020. szeptember 30-ig.
Az iskolai eredményekről tájékoztatást kell küldeni a megyei felelősöknek 2021. február 26-ig. A megyei versenyfelelőseink listáját megtalálják az MTT www.mtte.hu honlapján.
Budapesten a kerületi versenyeket 2021. február 10-én szerdán 14-15 óráig a kerületi versenyfelelősök szervezik. A kerületi versenyek felelőseinek névjegyzékét, e-mail címét 2020. november 30. után megtalálják az MTT www.mtte.hu honlapján. A kerületi versenyekre központi feladatlap készül.
A kerületi fordulón elért eredményeket az MTT honlapjáról letölthető táblázatban kell beküldeni 2021. február 15-ig.
A kerületi és budapesti fordulókkal kapcsolatos kérdésekre a Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium vezető szaktanára, Albert Attila (albert@fazekas.hu) ad választ.
A kerületi versenyfelelősök a fővárosi döntőbe jutottak adatait legkésőbb 2021. február 15-ig megküldik az www.mtte.hu honlapról letölthető táblázatban a Titkárságára, az mtt.titkarsag@mtt.t-online.hu e-mail címre.


II. Megyei/fővárosi döntő:
2021. március 26. péntek 14:00 óra

A megyei fordulóra a nevezési díj 2.500,-Ft/tanuló

 

Házi döntő:
2021. február 19-ig bezárólag
A házi/iskolai fordulókat az iskolákban, a szaktanárok által, a kiírt ismeretanyag alapján elkészített feladatlapokkal kell lebonyolítani.
Az iskolai eredményekről tájékoztatást kell küldeni a Hajdú-Bihar Megyei TIT-nek 2021. február 26- ig.
 
Megyei döntő:
2021. március 26. péntek 14:00 óra

A megyei döntőre az első öt helyezettet várjuk, de természetesen a megyei versenyen való részvételre lehetőséget biztosítunk a helyezésre nem került, de jól teljesítő tanulóknak is.


A versenyzők a Magyar Természettudományi Társulat által összeállított központi feladatlapot kapnak külön a 7. évfolyamon és külön a 8. évfolyamon.
A dolgozatokat központi javítókulcs alapján a helyi versenybizottság értékeli. A helyszíni javítás és értékelés után a helyi versenybizottság kihirdeti a helyezéseket, de nem dönt arról, hogy kik jutnak az országos döntőbe.
Ha a versenyző a megyei fordulón nem jelenik meg a megadott időpontban (nap, óra) akkor a versenybizottság a versenyzőt kizárja a versenyből!
A versenyző kizárólag abban a megyében versenyezhet, ahol iskolába jár. Az előző évekhez hasonlóan a 8–10 legjobb, ezen felül, ha van, a 75 pont feletti dolgozatokat küldjük Budapestre az MTT Titkárságára.
A beküldött dolgozatokat az országos versenybizottság egységesen felüljavítja, és évfolyamonként ismételten rangsorolja.
A Kárpát-medencei döntőbe jutottak névsorát a Magyar Természettudományi Társulat www.mtte.hu honlapján teszik közzé 2021. május első hetében.


A versenyzők a Magyar Természettudományi Társulat által összeállított központi feladatlapot kapnak külön a 7. évfolyamon és külön a 8. évfolyamon. A dolgozatokat központi javítókulcs alapján a helyi versenybizottság értékeli. A helyszíni javítás és értékelés után a helyi versenybizottság kihirdeti a helyezéseket, de nem dönt arról, hogy kik jutnak az országos döntőbe.
Ha a versenyző a megyei/fővárosi fordulón nem jelenik meg a megadott időpontban (nap, óra) akkor a versenybizottság a versenyzőt kizárja a versenyből! A versenyző kizárólag abban a megyében versenyezhet, ahol iskolába jár.
Az előző évekhez hasonlóan kérjük a 8-10 legjobb, ezen felül, ha van, a 75 pont feletti dolgozatokat megyénként és évfolyamonként beküldeni 2021. április 1-ig a következő címre: Kovács Eszter ügyvezető igazgató MTT Titkárság 1137 Budapest Jászai Mari tér 4/A I.em.1.


A beküldött dolgozatokat az országos versenybizottság egységesen felüljavítja, és évfolyamonként ismételten rangsorolja.
A Kárpát-medencei döntőbe jutottak névsorát a Magyar Természettudományi Társulat www.mtte.hu honlapján tesszük közzé 2021. május első hetében.
A döntőbe bejutó magyarországi tanulók száma maximum 30-30 fő. Az erdélyi, felvidéki, kárpátaljai és vajdasági résztvevők a helyi fordulók legjobbjaiból kerülnek a Kárpát-medencei döntőbe. Az MTT-vel előzetesen egyeztetett és megállapított létszámkeret alapján személyüket a határon túli versenyszervezők jelölik ki.
A döntő részvevőit a megyei/fővárosi döntők, illetve a felüljavítás eredményei és az elért pontszám alapján kialakult abszolút sorrendnek megfelelően választjuk ki. A minél szélesebb részvétel elősegítése érdekében az országos versenybizottság kezdeményezheti néhány tehetséges versenyző országos döntőre való behívását a fenti keretszámon felül.
A külhoni versenyszervezőktől 2021. május 3-ig várjuk a Kárpát-medencei döntőbe jutott diákok listáját.


II. Kárpát-medencei döntő:
2021. május 28-29-30. (péntek–szombat–vasárnap)
Helyszíne: Eszterházy Károly Egyetem – Eger

A Kárpát-medencei döntő ismeretanyaga:
A 7. évfolyamos tanulók részére:
A legfontosabb anyagok (levegő, víz, hidrogén, oxigén, szén-dioxid) tulajdonságai

 • Anyagcsoportok (elem, vegyület, keverék, oldat)
 • Oldás, oldatok, tömeg %-os összetétel, elválasztási műveletek
 • Atomszerkezet, periódusos rendszer
 • Néhány elem és vegyület képlete és köznapi tulajdonságai (hidrogén, oxigén, nitrogén, klór, víz, szén-dioxid, sósav, ammónia)
 • Ionok és ionvegyületek
 • Savak, bázisok, sók, kémhatás
 • Kémiai reakciók, kémiai számítások
 • A 8. évfolyamos tanulók részére, a 7. évfolyam és a megyei forduló anyagán felül:
 • Vízkeménység és vízlágyítás. Műtrágyák
 • A fémek redukáló sora
 • Szervetlen kémia (bővítés):
  A hidrogén-peroxid
  A foszforsav sói (pl. trisó, foszforit, szuperfoszfát)
  A salétromsav tulajdonságai. A salétromsav sói (pl. chilei salétrom)
  Az alkálifémek és alkáliföldfémek
  A vas és az alumínium (és ipari előállításuk)
  A réz, az ezüst és az arany. A réz-szulfát
 • Szerves kémia:
  szénhidrátok: szőlőcukor, gyümölcscukor, tejcukor, répacukor, keményítő, celluló
  szappanok
  fehérjék, zsírok, olajok, alkoholok (metil- és etil-alkohol, glikol), szerves savak


A fentieken kívül leírás alapján bármilyen anyag tulajdonságainak, kémiai reakciónak értelmezése (egyszerű egyenletek írása is).
A döntő fordulói:

 • írásbeli (120 perc, 100 pont)
 • laborgyakorlat (60 perc, 25 pont)
 • szóbeli (5 perc + felkészülés, 25 pont)

Évfolyamonként a verseny első hat helyezettje és felkészítő tanára oklevelet és különdíjakat kap, míg az első helyezett diákok és tanáraik a Hevesy György érem elismerésben is részesülnek. Az egyes fordulók győzteseit is jutalmazzuk.
A döntő első 3-3 helyezett versenyzője és a határon túli régiók legeredményesebb diákjai 2021 nyarán részt vehetnek az MTT tervezett egy hetes
IV. Kárpát-medencei Tehetségtáborában.
A három napos Kárpát-medencei döntő technikai bonyolításához (szállás, étkezés és helyi utazások) történő anyagi hozzájárulás mértékéről a későbbiekben adunk tájékoztatást.
Kapcsolat:
MAGYAR TERMÉSZETTUDOMÁNYI TÁRSULAT
Kovács Eszter ügyvezető igazgató
tel: +36-1-266-1101, +36-30-296-4556
e-mail: mtt.titkarsag@mtt.t-online.hu
levelezési cím: 1137 Budapest Jászai Mari tér 4/A I.em.1.


Budapest, 2020. augusztus 28.


Dr. Hórvölgyi Zoltán s.k.
az MTA doktora,
egyetemi tanár 

az országos versenybizottság és
az MTT Kémiai Szakosztály elnöke
ZHorvolgyi@mail.bme.hu

Dr. Tardy János, PhD s.k.
c. egyetemi tanár,
az MTT ügyvezető elnöke
mtt.titkarsag@mtt.t-online.hu

 

Támogatóink: