Herman Ottó Biológia Verseny


Versenykiírás


XXXI. Herman Ottó Kárpát-medencei
Biológia Verseny
2020/2021. tanév

A változó körülmények között folyamatos egyeztetések, sokszoros áttervezés után  versenyünk megyei fordulóját az alábbiak szerint tartjuk meg:

 

XXXI. Herman Ottó Kárpát-medencei Biológiaverseny megyei fordulója 

online lebonyolítás,

versenyzők otthonról lépnek be a verseny felületére és töltik ki az online feladatlapot:

2021. április 28. szerda, 15.00-16.30

a versenyzők az online felület használatához felhasználónevet és jelszót kapnak.

A megyei fordulóra a nevezési díj 2.500,-Ft/tanuló

 

A döntők lebonyolítását is online tervezzük. A döntőbe kerülés feltételei a versenykiírásban leírtakhoz képest nem változnak.

A Herman-döntő időpontja:

2021. június 4. (péntek)

 

 

 

 

 

 

NEVEZÉSI HATÁRIDŐ MEGHOSSZABBÍTVA:

2021. február 17.

 Megyei forduló:
2021. április 17. szombat, 10:00 óra

A megyékben a verseny első fordulóját az MTT által biztosított egységes központi feladatlappal az iskolák szaktanárai szervezik meg. Az iskola feladata a feladatlapok nyomtatása, a verseny lebonyolítása, a továbbjutók adatainak megküldése az MTT-be.

A megyei döntőbe jutás feltételei:
A megyei döntőre az első öt helyezettet várjuk, de természetesen a megyei versenyen való részvételre lehetőséget biztosítunk a helyezésre nem került, de jól teljesítő tanulóknak is.

A megyei verseny dolgozatainak javítása a Hajdú-Bihar Megyei TIT-nél történik. 
Az elért helyezésekről a versenyzőknek a Hajdú-Bihar Megyei TIT értesítést küld. 

 


A verseny kiírója, rendezője:
MAGYAR TERMÉSZETTUDOMÁNYI TÁRSULAT

 

Társrendező:

 • Alföldkutatásért Alapítvány, Kisújszállás
 • Szakmai együttműködők:
 • Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium
 • Móricz Zsigmond Református Kollégium, Gimnázium, Szakgimnázium és Általános Iskola (Kisújszállás)
 • ELTE TTK
 • Polgármesteri Hivatal, Kisújszállás
 • TermészetBÚVÁR Alapítvány
 • TIT Szövetség tagegyesületei
 • Határon túli szakmai partnerek:
 • Észak-bácskai Magyar Pedagógusok Egyesülete (Szabadka)
 • Felvidéki Tehetségsegítő Tanács (Komárom)
 • GENIUS Jótékonysági Alapítvány (Beregszász)
 • Kárpátaljai Magyar Pedagógus-szövetség (Beregszász)
 • II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola (Beregszász)
 • Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Kolozsvári Kara (Kolozsvár)
 • Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége (Komárom)
 • Vajdasági Magyar Pedagógusok Egyesülete (Újvidék)
 • Támogatóink:
 • Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. – Nemzeti Együttműködési Alap (NEA)
 • Budapest Főváros Önkormányzata
 • Emberi Erőforrások Minisztériuma
 • Emberi Erőforrás Támogatáskezelő – Nemzeti Tehetség Program (NTP)
 • Nemzeti Park Igazgatóságok


A verseny szervezésével és lebonyolításával kapcsolatos információk:
A Magyar Természettudományi Társulat www.mtte.hu és a TermészetBÚVÁR c. magazin
www.tbuvar.hu honlapján olvashatók
.
A versenyt a Magyar Természettudományi Társulat (továbbiakban: MTT) biológia
témakörben magyarországi és külhoni, magyar anyanyelvű iskolák hetedikes és nyolcadikos
(13-14 éves) tanulói számára hirdeti meg egy kategóriában.
A verseny magyarországi fordulóira és a Kárpát-medencei döntőre az MTT központi
feladatalapokat készít a versenykiírásban megadott ismeretanyagból.


A verseny három fordulóból áll:
1) iskolai / Budapesten kerületi
2) megyei / Budapesten fővárosi
3) Kárpát-medencei döntő
Minden, a versenyben részt vevő iskolának az első fordulót megelőzően regisztrálnia kell
az MTT honlapján az ott leírt útmutató szerint. Nevezés csak az iskoláktól fogadható el.
Az iskolák regisztrációját 2020. november 17. és 2021. január 15. között várjuk.
Határidőn túli regisztrációra nincs lehetőség!
A megyékben a regisztrált iskolák, Budapesten pedig a kerületi versenyfelelősök 2021.
február 22-től tölthetik le a központi feladatsort.


A verseny ismeretanyaga és fordulói:


1. Iskolai / Budapesten kerületi forduló:
2021. február 24. szerda 15:00 óra

A megyékben a verseny első fordulóját az MTT által biztosított egységes központi
feladatlappal az iskolák szaktanárai szervezik meg. Az iskola feladata a feladatlapok
nyomtatása, a verseny lebonyolítása, a továbbjutók adatainak megküldése az MTT-be.
Minden megyében a megyei versenyfelelős határozza meg a megyei döntőbe jutás feltételeit,
melyet az egyedi versenykiírásában tesz közzé 2020. október 30-ig bezárólag.
A verseny megyei fordulóiról tájékozódás céljából a megyei TIT Szervezetek, és a kijelölt
iskolák versenyfelelőseivel kell felvenni a kapcsolatot. A megyei felelősök elérhetőségét az
MTT honlapján (www.mtte.hu) tesszük közzé 2020. szeptember 30-ig.
Budapesten a kerületi versenyfelelősök feladata a feladatlapok nyomtatása, a verseny
lebonyolítása, az értékelés és az eredménylista megküldése az MTT-be. Kerületenként a
három legmagasabb pontot elért tanuló nevezhető a budapesti döntőre.
A központi feladatlap 100 pontos, megoldásának időtartama 90 perc.
A megyékben az iskolák, Budapesten a kerületi versenyfelelősök nevezik a második
fordulóba jutott diákokat a Társulat honlapján (mtte.hu). Határidő: 2021. március 2. kedd

Az iskolai / kerületi forduló felkészülési anyaga:
- Hazánk legjellemzőbb életközösségei: erdők, vizek, rétek.
- Ökológiai alapismeretek.
- TermészetBÚVÁR folyóirat 2020. év 3, 4. számai: POSZTER, VIRÁGKALENDÁRIUM,
ÚTRAVALÓ cikkek, elsősorban a képi tartalomhoz kapcsolódó ismeretek.


2. Megyei/fővárosi forduló:
2021. április 17. szombat, 10:00 óra

A megyei fordulóra a nevezési díj 2.500,-Ft/tanuló


A megyei forduló megvalósításában a megyei TIT szervezetek, ennek hiányában kijelölt
iskolák segítenek. A megyei forduló részvételi díját a megyei szervező határozza meg és teszi
közzé a megyei versenykiírásban.
A fővárosban a Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium (1082
Budapest, Horváth Mihály tér 8. Tel: 210-1030, Fax: 210-0745) bonyolítja a versenyt Szeip Gréta
szaktanár (elérhetősége: szeipgreta@fazekas.hu; tel: +36 1 210 1030/220 mellék) koordinálásával.
A megyei/budapesti döntőn a versenyzők az MTT által összeállított központi feladatlapot
oldanak meg. A központi feladatlap 100 pontos, a megoldás időtartama 90 perc. Holtverseny
esetére +10 kérdésből álló feladatlapot biztosítunk. A dolgozatokat központi javítókulcs
alapján a helyi versenybizottság javítja és értékeli. A megyékből a legmagasabb pontszámot
elért egy tanuló, a fővárosból a legmagasabb pontszámot elért hat tanuló jut a Kárpátmedencei
döntőbe.
Az erdélyi, felvidéki, kárpátaljai és vajdasági résztvevők a helyi fordulók legjobbjaiból
kerülnek a Kárpát-medencei döntőbe. Az MTT-vel előzetesen egyeztetett és megállapított
létszámkeret alapján személyüket a határon túli versenyszervezők jelölik ki.
Ha a versenyző a megyei/fővárosi fordulón nem jelenik meg a megadott időpontban (nap, óra)
akkor a versenybizottság a versenyzőt kizárja a versenyből! A versenyző kizárólag abban a
megyében versenyezhet, ahol iskolába jár.
A megyei/fővárosi forduló eredményeit a versenyt rendező intézmény/szervezet eljuttatja az
MTT-nek, ezzel nevezi a döntőbe jutott diákot/diákokat.
Beküldési határidő: 2021. április 23. péntek
A külhoni versenyszervezőktől 2021. április 30-ig várjuk a Kárpát-medencei döntőbe jutott
diákok listáját.
A megyei forduló ismeretanyaga:
- Hazánk legjellemzőbb életközösségei: erdők, vizek, rétek.
- Ökológiai alapismeretek.
- TermészetBÚVÁR folyóirat 2020. év 3., 4., 5., 6. és a 2021.év 1. számai: A POSZTER, a
VIRÁGKALENDÁRIUM és a ÚTRAVALÓ képei és cikkei. Ajánlott irodalomként a
kérdések részét képezi a HAZAI TÁJAKON című cikkek alapvető ismeretanyaga is.
(A honlapra ebben az évben nem kerülnek fel a cikkek!)
- Herman Ottó élete és munkássága. Elérhető: www.tbuvar.hu

- Hazánk nemzeti parkjainak alapvető ismerete. Az idei évben a Duna-Dráva Nemzeti Park és a Fertő-Hanság Nemzeti Park, a TermészetBÚVÁR által megjelentetett LEPORELLÓK segítségével. A leporellók elérhetők a honlapon: www.tbuvar.hu.


3. Kárpát-medencei döntő:
2021. június 4-5-6. (péntek–szombat–vasárnap)

Helyszíne: Móricz Zsigmond Református Kollégium, Gimnázium, Szakgimnázium és Általános Iskola – Kisújszállás
5310 Kisújszállás, Széchenyi út 4.
Az országos döntő három fordulóból áll:

 • kiselőadás (szóbeli) – 25 pont
 • elmélet (írásbeli) – 70 pont
 • terepgyakorlat – 85 pont

Kiselőadás: a versenyző által képviselt megye egy védett vagy nem védett területének bemutatása, kivéve a komplett nemzeti park bemutatását.
(Az 5 perces kiselőadás témája lehet a természetben végzett saját megfigyelés vagy szakköri munka keretében végzett környezet- természetvédelmi tevékenység, terepi vizsgálódás, amiben a tanuló aktív szereplőként részt vett. Projektor használata biztosított.)
A választott terület bemutatásának szemléltetése prezentációval (fényképpel, rajzzal, diagrammal, videóval stb.) történhet, az esetlegesen használt videó anyag hossza összesen nem lehet több 1 percnél!
A kiselőadások értékelésénél - több más dolog mellett- a zsűri kiemelten figyeli:

 • a kiselőadás témája megfelel-e a kiírásnak?
 • a választott téma a korosztálynak megfelelő-e?
 • a téma érdekessége/aktualitása;
 • a választott terület térképen való megjelölése;
 • saját/ más által készített szemléltetőeszköz pl. fénykép forrásának jelölése, illetve aránya;
 • az előadó személyisége, előadókészsége;
 • az időkorlát betartása (a versenyzőnek hagyjuk végigmondani a kiselőadását, de mérjük az időt és a túl rövid, illetve az öt percet jelentősen meghaladó munkákat pontlevonással sújtjuk).

Az elméleti forduló ismeretanyaga a megyeihez képest kibővül a TermészetBÚVÁR 2021. év 2. számában megjelenő cikkekkel, valamint a szertárismerettel.
A szertárismerethez elkészült a rendező iskola országos hírű szertárgyűjteményét bemutató szakmai összeállítása, s így lehetővé vált a verseny feladatkörébe tartozó gyűjtemény előzetes és alaposabb tanulmányozása is. A versenyzők bővebb információhoz juthatnak a http://moricz.arrabonus.hu/jermy/ link segítségével.
A döntőben elhangzó szertárbemutatás képezi a kérdések ismeretanyagát!
A terepgyakorlathoz szükséges SIMON – SEREGÉLYES: NÖVÉNYISMERET című könyve, melyet minden Kárpát-medencei döntőbe jutott versenyző hozzon magával!

A határon túli versenyzők számára a könyvet úgy tudjuk elérhetővé tenni, hogy a Magyar Természettudományi Társulat – sikeres beszerzés esetén – 2-2 példányt adományoz a határon túli szakmai partnereknek, ahonnan a döntőbe jutott versenyzők kikölcsönözhetik.
Az MTT a döntőbe jutott versenyzőknek és a felkészítő tanároknak emléklapot ad. A verseny első hat helyezettje és felkészítő tanára oklevélben részesül, míg az első helyezett tanuló és tanára a Társulat Herman Ottó érmét is megkapja.
A döntő első 3 helyezett versenyzője és a határon túli régiók legeredményesebb diákjai 2021 nyarán részt vehetnek a tervezett egy hetes IV. Kárpát-medencei Tehetségtáborban.
A három napos Kárpát-medencei döntő technikai bonyolításához (szállás, étkezés és helyi utazások) történő hozzájárulás mértékéről a későbbiekben adunk tájékoztatást.
Kapcsolat:
Általános kérdésekben:
Kovács Eszter MTT ügyvezető igazgató
tel: +36-1-266-1101, +36-30-296-4556
e-mail: mtt.titkarsag@mtt.t-online.hu
levelezési cím: 1137 Budapest Jászai Mari tér 4/A I.em.1.
A döntővel kapcsolatos kérdésekben:
Dobák Tiborné – Móricz Zsigmond Református Kollégium
5310 Kisújszállás, Széchenyi u. 4.
Elérhetősége: hermanoverseny@gmail.com
mobil: +36 30 618 4894
Szeretettel várjuk a nevező iskolákat, tanáraikat és diákjaikat.


Jó felkészülést és sikeres versenyzést kívánunk!


Budapest, 2020. augusztus 28.


Dr. Tóth Albert s.k.
professzor emeritus,
az MTT alelnöke,
az országos versenybizottság elnöke


Dr. Tardy János s.k.
c. egyetemi tanár
az MTT ügyvezető elnöke
mtt.titkarsag@mtt.t-online.hu

 

Támoatóink: